For god sykelønn, sier OECD

Den norske sykelønnsordningen er for god og må ta skylden for det økte fraværet, blir det slått fast i en ny rapport fra industrilandenes organisasjon OECD.

OECD-rapporten, som blir offentliggjort i november, konkluderer med at arbeidstakerne må få mindre utbetalt i sykepenger.

- Den norske sykelønnsordningen er veldig sjenerøs sammenlignet med andre OECD-land, og regnes som en av verdens beste, heter det i rapporten.

Prosjektleder for rapporten, Chistopher Prinz, er kritisk til at norske arbeidstakere mottar full lønn i 12 måneder ved sykdom, og mener dette er med på å få sykefraværet opp.

Tyder på misbruk

At sykefraværet i Norge er dobbelt så stort som gjennomsnittet i OECD-landene, tyder på misbruk, mener han.

- Ved å la arbeidstakeren betale mer, vil ikke flere syke jobbe, men misbruket av ordningen vil bli mindre, sier Prinz.

Rapporten slakter også avtalen om et inkluderende arbeidsliv - samtidig som OECD støtter regjeringens forslag om at arbeidsgiverne må betale mer av utgiftene ved sykefravær.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger