Hopp til innhold

For få kommuner ansetter psykologer for eldre

For få kommuner ansetter egne psykologer for eldre, mener Helsedirektoratet. – Når eldre får psykisk hjelp bedrer også de fysiske plagene seg, sier avdelingsleder.

Eldre kvinne

Helsedirektoratet ønsker seg egne psykologer for eldre, og har satt av penger til dette.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Undersøkelser viser at eldre sjelden går til psykolog, selv om de oftere enn andre er plaget av depresjon og angst.

I Stange i Hedmark har kommunens nye eldre-psykolog nok å ta fatt i, forteller avdelingsleder Birgit Valla.

Det handler om ensomhet, isolasjon, angst og depresjon, men også kroppslige plager, sier Valla.

En samtale hos psykologen gir ringvirkninger.

– Når vi hjelper eldre med psykiske plager, bedrer også de fysiske problemene seg, sier avdelingslederen.

Senker terskelen for å motta hjelp

Dårlig fysisk helse, tap av ektefelle, venner og status kan gå hardt inn på mange eldre. Undersøkelser viser at så mange som en av tre kan ha psykiske plager.

Eldrepsykolog Birgit Valla

Avdelingsleder Birgit Valla i Stange kommune.

Foto: Stange kommune / NRK

I tillegg til å reise rundt og treffe eldre både hjemme og på institusjoner, får eldrepsykologen i Stange også henvist eldre fra fastlegene og bistår også ansatte.

Valla mener en egen eldrepsykolog har senket terskelen for å motta hjelp.

For mange er det fremmed å ta kontakt med psykolog. Den eldre generasjonen er vant til å klare seg selv. Men når de møter psykologen, opplever det å få god hjelp, sier Valla.

Det var ifjor høst at Stange kommune ansatte en egen psykolog, som spesielt skulle jobbe med de eldre. Altfor mange norske kommuner mangler psykologer med kompetanse på eldre, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Vi støtter kommunene med tilskudd, slik at de bygger ut et lavterskeltilbud hvor psykologer ansettes, sier Mjelde.

Helsedirektoratet: – Laber interesse

Anette Mjelde

Anette Mjelde i Helsedirektoratet sier de har satt av penger til ansettelser av eldrepsykologer.

Foto: Gøril Furu / NRK

300.000 kroner kan kommunene få fra Helsedirektoratet for hver psykolog de ansetter.

Men så langt er det bare et fåtall kommuner som har ansatt egen psykolog for å jobbe med eldre.

Dessverre er interessen for dette er veldig lav. Vi håper de som benytter tilbudet går foran med et godt eksempel og at flere kommer etter, sier Mjelde.

Pengene fra Staten dekker cirka en tredel av kostnadene, noe som betyr at kommunene må skaffe mesteparten av pengene sjøl. I Stange syns de dette er så vellykket at de nå har skrapet sammen midler til å beholde ordningen i minst fire år til.

Avdelingsleder Birgit Valla syns det hadde vært bra hvis også andre kommuner hadde satset på egne psykologer for eldre.

Dette er et kompetansefelt som man må utvikle mer kunnskap om. Et nettverk med eldrepsykologer i andre kommuner vil styrke feltet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger