Eksperter om folketall: – Vi er færre enn vi tror

Offisielle tall viser at det bor nesten 5,1 millioner mennesker i dette landet. Men det reelle tallet er trolig langt lavere.

17. mai i Oslo

INGEN VET: Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange som bor i Norge. Dersom tallet er langt lavere enn prognosene viser, kan det får store konsekvenser.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det gjør at vi kanskje ikke har det grunnlaget for samfunnsplanlegging som vi burde hatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

I 2012 kom nyheten om at innbyggertallet i Norge passerte fem millioner. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det nå 5 096 300 personer i landet.

Men Norges folketall er trolig lavere enn ekspertene har trodd. Årsaken er at mange ikke melder fra til folkeregisteret når de flytter fra landet. Eksakt hvor mange færre innbyggere Norge har, tør ingen tippe.

Folkeregisteret innrømmer at de ikke aner hvor mange innbyggere det dreier seg om. Dette kan få store konsekvenser for alt fra trygdeutbetalinger, boligbygging og Norges skatteinntekter.

Store konsekvenser

Skattedirektør Holte, som også er øverste sjef for folkeregisteret i Norge, mener usikkerheten rundt folketallet et stort problem.

Hans Christian Holte, skattedirektør

VET IKKE: Folkeregisteret aner ikke hvor mange som forlater Norge uten å melde fra, medgir Christian Holte.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

I dag brukes prognoser for folketallet til å planlegge veibygging, hvor en skal bygge nye og større skoler og barnehager, hvor sykehusene våre bør ligge og hvor mange nye boliger som må på plass for å gi alle et sted å bo i fremtiden.

– Har vi ikke et presist grunnlag for å si hvor mange vi er, eller hvor mange vi skal bli, kan det gi problemer for samfunnsplanleggingen på landsbasis, eller i en gitt kommune, mener han.

Flytter ut uten å si fra

Holte vil ikke anslå hvor mange færre innbyggere Norge kan ha, men det er mye som tyder på at det dreier seg om et stort antall personer.

Hovedårsaken til at folketallet i Norge trolig er overestimert, er den manglende registreringen av utvandrere fra Norge. Ifølge SSB vet ikke enkelte at de har meldeplikt når de flytter fra landet. Andre er usikre på om de skal flytte hjem permanent, eller for en kortere periode, og unngår derfor å melde fra.

Kake 19. mars 2013

KAKEFEIRING: Det ble servert kake da daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte fødeavdelingen på Akershus Universitetssykehus (Ahus) 19.mars i fjor for å markere at Norge har fått innbygger nummer fem millioner.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det er også «sannsynlig at en del personer med vilje unnlater å melde flytting for å ikke miste velferdsordninger som kun bosatte har krav på», skriver SSB i rapporten «Utvandring fra Norge 1971 - 2011».

Skattedirektør Holte mener Norge taper store summer på overestimeringen av folketallet.

– Det er ingen sterke incentiver for å melde flytting ut slik systemet er i dag. Dette er nok noe av problemet.

– Kan en modernisering og forbedring av folkeregisteret bety innsparinger for norsk økonomi?

– Ja, det tror jeg absolutt.

Dårlig nytt for boligbyggere

Også i storbanken Nordea har de fått med seg at folketallet kan være overestimert. Sjefanalytiker i Nordea Markets, Eric Bruce, tror myndighetene kan ha bommet med flere titusener på folketallet.

Erik Bruce, sjefsanalytiker i Nordea Markets

UROLIG: Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, sier det er problem at man ikke vet hvor mange som flytter fra landet.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Det kan absolutt være tilfellet. Vi vet ikke omfanget av dette, men Statistisk Sentralbyrå har påpekt at dette er et stort problem, at man ikke har grep om utvandringen. Sannsynligvis er den høyere enn vi tror, sier Bruce.

Et lavere folketall er dårlige nyheter for boligutbyggere. Også i det private brukes folketallet og prognosene for fremtidig folketall for å beregne hvor mange nye boliger markedet trenger for å gi alle innbyggerne i en kommune tak over hodet.

Mange har ment Norge har bygget altfor få nye boliger og at dette har drevet prisene i boligmarkedet oppover. De siste kvartalene har innvandringen til Norge gått ned, viser tall fra SSB. Dersom folketallet i tillegg er overestimert, mener Bruce behovet for nye boliger er lavere enn ekspertene har ment.

– Vi har nå ganske høy bygging og kanskje er den mer tilpasset befolkningsveksten enn vi trodde, sider Bruce.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger