-Nordmenn har rekordhøy gjeld

Nordmenns gjeld har aldri vært høyere. Husholdningenes lån vokser mer enn inntektene. Dette øker risikoen for finansiell ustabiltet, mener Finanstilsynet i en fersk rapport.

Morten Baltzersen

BEKYMRET: Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det er høy temperatur i boligmarkedet og folk låner mye i forhold til inntektene, sa direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet da han la frem rapporten «Finansielt utsyn 2015» i formiddag.

Rapporten omhandler blant annet utsiktene for finansiell stabilitet og utviklingen i lånemarkedene.

Nesten 90 prosent av all gjeld er boliglån, påpekes det.

Gjeldsnivået i Norge er høyt sammenlignet med verdiskapingen, og det har aldri vært høyere enn nå. Særlig husholdningenes gjeld har vokst mye relativt til inntektene. Samtidig har boligprisene steget kraftig. Siden 2008 har boligprisene i snitt vokst med 37 prosent, til tross for en liten utflatning i 2013.

Høye boligpriser fortsetter

Finanstilsynet er bekymret for utviklingen.

- Det er en fare for at utsiktene til en langvarig lav rente og lett tilgang til kreditt kan bidra til at den sterke veksten i gjeld og boligpriser likevel vedvarer, sier Baltzersen.

prospekt

BOLIGPRISENE: Prisene på bolig kan fortsatt komme til å stige, tror Finanstilsynet og ber bankene om å holde igjen.

Foto: Ness, Rune Petter / Scanpix

Finanstilsynsdirektøren tror at dette vil øke husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere og bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe.

Fare for finansiell uro

Høy gjeld i husholdningene kan være en trussel mot finansiell stabilitet. Bankene må ha styrke til å kunne stå imot dersom mange låntakere ikke lenger klarer å håndtere gjelden sin.

– Men en slik utvikling er ikke bærekraftig. Risikoen for et senere kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil i så fall øke, sier Baltzersen.

– Utviklingen i bolig- og kredittmarkedet har økt risikoen for finansiell ustabilitet. Dette understreker viktigheten av at bankene fortsetter å bedre sin soliditet ved å holde tilbake størstedelen av overskuddene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finanstilsynet ber derfor bankene om fortsatt å bygge opp sin egenkapital. Bankenes egenkapital vil virke som en buffer ved et tilbakeslag..

Finanstilsynets oppgave er å overvåke at det norske bank- og pengemarkedet fungerer tilfredsstillende.

I 2014 hadde norske banker store overskudd, og størstedelen av overskuddene ble holdt tilbake i bankene, skriver tilsynet i rapporten.

To mulige scenarier

Finanstilsynet mener at det er to ulike scenarier for norsk økonomi og boligpriser,"vekstscenariet" og "stagnasjonscenariet".

Gitt en "god" utvikling for norsk økonomi, fortsetter boligprisene å øke. Ved utgangen av 2020 er prisen på boliger beregnet til å være nesten 40 prosent høyere enn i 2014, mens prisene deflatert med konsumprisindeksen har steget med nær 25 prosent.

I det andre scenarioet ser Finanstilsynet for seg at norsk økonomi får en bråstopp, samtidig med at rentene stiger internasjonalt.

Det slår ut i full stans i gjeldsveksten og i neste omgang fallende boligpriser.

I dette scenarioet stiger bankenes problemlån kraftig. Baltzersen sammenligner et slikt scenario med den situasjonen Norge havnet i på begynnelsen av 1990-tallet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger