Ingen oppfyller sikkerhets- forskriftene

Ingen av selskapene Statens Jernbanetilsyn har kontrollert de siste årene oppfyller statens regelverk når det gjelder sikkerhet.

Togulykken på Sjursøya

Tre personer ble drept etter togulykken på Sjursøya.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

– Vi har så og si avvik i alle revisjonsrapportene jeg har vært med på. Det vil si at kanskje ett eller to selskap siden 2002 ikke har fått avvik, sier direktør i Statens Jernbanetilsyn, Erik Johnsen til NRK.

CargoNet hadde mangler

Statens Jernbanetilsyn har ved flere anledninger kontrollert CargoNet, og selskapet som eier de 16 vognene som løsnet fra terminalen på Alnabru i Oslo i går er ikke bedre enn sine konkurrenter.

Senest for ett år siden fikk godsselskapet pålegg om å bedre opplæringen og være ekstra oppmerksom på bremsene på godstogene sine. Dette er mangler som riktignok ikke kan ses i sammenheng med gårsdagens ulykke som drepte tre og skadet ytterligere tre , men viser en bransje som balanserer mellom hva som er nødvendig og hva som er tilstrekkelig.

– Gjør en for dårlig jobb

– Selskapene gjør i dag en for dårlig jobb, og de opprettholder ikke dagens lover og forskrifter, sier Johnsen som innrømmer at han skjønner at selskapene ønsker å tjene penger og ikke bruke for mye på sikkerhetstiltak.

– Selskapene balanserer mellom å oppfylle forskriftene samtidig som de ikke vil bruke for mye penger, noe som er greit for tilsynet så lenge de holder seg innenfor regleverket, sier Johnsen.

Stort sett dreier det seg om pålegg fra tilsynets side, men de kan gi selskaper dagbøter og til og med stenge driften.

– I de mest alvorlige tilfellene stanser vi hele eller deler av virksomheten, men det er sjelden.

Økning i antall skiftulykker

Under forrige rapport fra tilsynet til CargoNet som er undertegnet Johnsen pekes det på at selskapet ikke er så nær målene på alle områder som ønskelig.

Video Ulykken på Sjursøya fra lufta

Ulykken på Sjursøya kan ikke ses i sammenheng med påleggene CargoNet fikk av Jernbanetilsynet i fjor.

Tidligere i år var også selskapet innbladet i en lignende ulykke i Trondheim. Der rullet toget 100 meter fra der jernbanesporet slutter, før det traff lagerbygget. Ingen personer ble skadd i avsporingen.

Det går også fram av rapporten at det har vært en økning i antall skifteulykker i selskapet de siste årene.

Har satt igang tiltak

Selskapet skal ha igangsatt et utredningsprosjekt og en intern studie for å finne årsaken til økningen i skifteulykkene og en intern studie for å finne årsaken.

Studien har så langt vist at de bakenforliggende årsaker er sammensatte og det er behov for videre gransking, går det fram av rapporten fra et møte mellom ledelsen i Jernbanetilsynet og CargoNet.

– De skifteulykkene som har økt mest er av en helt annen type enn det som skjedde onsdag. Ulykkene har for det meste rammet dem som arbeider mellom vognene og risikerer å bli klemt, sier Johnsen.

Også i tidligere tilsynsrapporter har CargoNet fått påpakning fra Jernbanetilsynet om manglende sikkerhetsstyringssystemer.

I rapporten fra 2005 heter det at CargoNets sikkerhetsstyringssystem er ikke oppdatert og ikke fullt ut implementert.

Disse manglende skal være utbedret.