NRK Meny
Normal

Følger ikke egne vrakråd

Myndighetene visste om farene ved en rekke gamle skipsvrak for over 10 år siden.

Krysseren "Murmansk"
Foto: Per Onsheim / NRK

Da var anbefalingene å undersøke skipene grundig eller tømme dem for olje, men myndighetene har ikke fulgt sine egne råd.

Det ligger en rekke skipsvrak langs norskekysten. Mange av dem er fra andre verdenskrig. Disse kan lekke mange hundre tonn med tungolje eller gammel diesel.

- Det som skjer med vrak når de ligger på bunn, er at de blir utsatt for korrosjon, at de ruster opp. Man kan få strukturelle kollapser, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly .

Foto: Frank Stenslie / NRK

- Det har vært noe av bakgrunnen for å gjennomføre tilstandskontroller; å måle tykkelser på skrogret og gi en vurdering av hva slags type stål kan det være, hvor tykt er det, hvor stor fare er det for at man kan få momentanutslipp - som er den største faren ved at man kan få store mengder olje sluppet ut på svært kort tid.

Vrakprogram

Oljevernavdelingen i Statens forurensningstilsyn (SFT), som den gang hadde ansvar for skipsvrak, kom i 1993 og 1996 med to oversiktsrapporter over 30 miljøfarlige skipsvrak.

Rapportene var en del av SFTs vrakprogram.

Hensikten med programmet var å skaffe seg oversikt over alle potensielle miljøfarlige vrak og foreslå tiltak. Inntil da hadde det ikke vært noen systematisk tilstandsvurdering av skipsvrak i Norge.

Bergen Sjøfartsmuseum utarbeidet en omfattende vrakliste, og 30 av disse ble vurdert å ha " høyt forurensningspotensiale".

Selskapet Stolt Comex Seaway, på oppdrag fra SFT, lokaliserte i to omganger, i 1993 og 1996, disse 30 vrakene og gjennomførte en såkalt "grov tilstandsundersøkelse" av samtlige.

Tre av 30 vrakene ble aldri funnet, blant dem en tysk undervannsbåt og en britisk destroyer.

Stolt Comex Seaway kom i tillegg til skipstekniske vurderinger av det enkelte vrak, med anbefalinger om nødvendige tiltak - blant annet når skipet burde undersøkes igjen.

Se:

SFTs vrakundersøkelser 1993 (PDF)

Se:

SFTs vrakundersøkelser 1996 (PDF)

SFT på sin side kom med vurderinger av mulig forurensningspotensiale og eventuell miljøfare.

En av konklusjonene i tilstandsrapportene var at skipsplatene på de fleste skipsvrakene måtte måles, oljelasten undersøkes eller få tømt ut oljen innen noen år.

15 ikke undersøkt

I 2003 overtok Kystverket ansvaret for skipsvrakene, da SFTs beredskapsavdeling for akutt forurensning ble innlemmet i Kystverket. Og i 2006 kom Kystverket med sin egen vrakrapport, basert på SFTs gjennomganger på 1990-tallet.

Se: Kystverkets vrakrapport fra 2006

Noen få skip er siden 1990-tallet undersøkt på nytt. Fem vrak skal etter planen tømmes for olje.

Mens de resterende 15 er rådene fra 1990-tallet ikke fulgt opp i det hele tatt. De er ikke undersøkt siden 1993 eller 1996.

- For noen er det gjort nye målinger. På "Holmengraa", som ligger utenfor Horten er det gjort målinger som har konkludert med at det ikke var noe olje i vraket, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

- For andre er det ikke gjort noe. Men vi har gått inn og sett på historikken i forbindelse med korrosjon og tykkelsesmålinger, og sett at de i utgangspunktet ikke er noe høyrisiko, sier beredskapsdirektøren.

Nye konklusjoner

- Hvor stor er usikkerheten rundt flere av vrakene?

- For noen av dem er det en relativt stor grad av usikkerhet. Det er kun når man går fysisk inn på vraket og tømmer dem, at man får det endelige svaret på hvor mye olje de inneholdt, sier Ly.

For flere av vrakene vurderer Kystverket at det ikke er nødvendig å foreta seg noe.

- Man har gått inn og sett på det på nytt og gi en ny vurdering av de anbefalingene og trukket forsåvidt andre konklusjoner enn det man kanskje gjorde på 90-tallet, sier Ly.

Oversikt over vrakene

Skip

Sted

Anbefalte tiltak 1993/96

Gjennomført

MRS26

Hopsfjorden, Finnmark

Ny undersøkelse av tankinnholdet om 10-15 år.

Ingen.

Blücher

Drøbaksundet, Akershus

Tømming av bunkerstank.

Tømming av 1000 tonn i 1994.

Nordvard

Mossesundet, Østfold

Tømming.

Tatt ut 5 m3 i prøveprosjekt i 1993. ROV-undersøkelse i 2002.

Holmengraa

Ved Horten, Vestfold

Ny måling av platetykkelse innen 5 år eller tømming innen 15 år.

Undersøkt i 2000.

Brummer

Tvistein fyr, Vestfold

Ny måling av platetykkelse innen 1-2 år.

Ingen.

M/S Knute Nelson

Jærens Rev, Rogaland

Ingen tiltak anbefalt.

U 1053

Byfjorden ved Bergen

Vraket ikke funnet.

M1

Byfjorden ved Bergen

Ingen tiltak anbefalt.

Ingen.

Ferndale

Solund kommune, Hordaland

Ny måling av platetykkelse innen 10-15 år. Holde øye med vraket.

Ingen.

Welheim

Florø, Sogn og Fjordane

Ny udersøkelse av tankinnholdet innen 10-15 år.

Ingen.

Altair

Fræna kommune, Møre og Romsdal

Ny måling av platetykkelse innen 10-15 år eller fjerne oljen.

Ingen.

Bittern

Namsos, Nord-Trøndelag

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Ingen.

M101

Nærøy, Nord-Trøndelag

Vraket ikke funnet.

MRS25

Ballstad, Nordland

Ingen tiltak anbefalt.

Neuenfels

Narvik, Nordland

Ny undersøkelse og eventuell tømming innen 1-2 år.

Gjennomført nye undersøkelser i 1999.

Erich Giese

Narvik, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Gjennomført nye undersøkelser i 1999.

Stråssa

Narvik, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Ingen.

Hermann Künne

Romsbaksfjorden, Nordland

Ny undersøkelse og eventuell tømming innen 1-2 år.

Gjennomført nye undersøkelser i 1999.

George Thiele

Rombaksfjorden, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Gjennomført nye undersøkelser i 1999.

Wolfgang Zenker

Rombaksfjorden, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Ingen.

Bernd von Armin

Rombaksfjorden, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Ingen.

Hans Lüdemann

Rombaksfjorden, Nordland

Ny undersøkelse innen 3-5 år.

Ingen.

Grom

Rombaksfjorden, Nordland

Ny måling av platetykkelse innen 10-15 år.

Ingen.

Hunter

Ofotfjorden, Nordland

Vraket ikke funnet

Boardale

Bø i Vesterålen, Nordland

Grundig måling av platetykkelse innen 1-2 år. Gir denne foruroligende resultater, må alle tanker tømmes.

Undersøkelser i 2000.

Murmansk

Sørøya, Finnmark

Ikke vurdert

Forsøk på berging i 1995.

Südmeer

Porsangerfjord, Finnmark

Ingen tiltak

U1210

Varangerfjord, Finnmark

Ingen tiltak

Eurostadt

Kongsfjorden, Finnmark

Ny undersøkelse innen 1-2 år.

Ingen.

Colmar

Vardø, Finnmark

Ny måling av platetykkelse innen 10 år.

Ingen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger