Hopp til innhold

Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år

MAJORSTUEN (NRK): Nye tall fra Kreftregisteret viser en betydelig økning i forekomsten av føflekkreft hos nordmenn. Samtidig er det registrert en urovekkende økning av lungekreft hos kvinner.

Soling

Nye tall fra Kreftregisteret viser en betydelig økning i forekomsten av føflekkreft blant nordmenn. Risikoen dobles hvis man har vært solbrent mer enn fem ganger, viser forskning.

Foto: Scanpix

Giske Ursin

Direktør for Kreftregisteret Giske Ursin er bekymret for veksten i føflekkreft.

Foto: Helge Carlsen / NRK
Tom Kristian Grimsrud

Overlege Tom Kristian Grimsrud sier det vil ta tid før vi ser effekten av røykekutt.

Foto: Helge Carlsen / NRK
Inger Kristin Larsen

Menn oppsøker lege for seint for å sjekke føflekkene sine, sier kreftforsker Inger Kristin Larsen.

Foto: Helge Carlsen / NRK
Ole Alexander Opdalshei

Det er ikke feminint å bruke solkrem, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Tallene fra Kreftregisteret ble lagt frem i dag og omfatter femårsperioden fra 2008 til 2012.

I 2012 fikk 30.099 nordmenn en eller annen form for kreftdiagnose. I underkant av 11.000 mennesker døde som følge av sykdommen.

Soler seg til kreft

Føflekkreft og lungekreft er de to kreftformene som er lettest å forebygge, men det er likevel der man ser en mest markant økning i den siste femårsperioden.

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest, og det er hos eldre menn man ser den største økningen, viser tallene. Kreftformen skyldes i hovedsak overdreven soling, og drøyt 1700 nordmenn fikk diagnosen i 2012. Forekomsten er i dag omtrent like stor hos kvinner som hos menn.

– Vi ser nesten en ellevedobling av føflekkreft hos menn sammenlignet med tallene fra 50-tallet, sier direktør for Kreftregisteret Giske Ursin.

Hos kvinner har forekomsten økt i underkant av ti ganger i samme tidsperiode.

– Kvinner har bedre overlevelse enn menn fordi de oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker Inger Kristin Larsen.

Etter at tallene flatet ut på 80-tallet, gikk kurven bratt oppover igjen fra 90-tallet og utover.

Risikoen dobles hvis man har vært solbrent mer enn fem ganger, viser forskning.

Historisk høye lungekrefttall

– Men vi er særlig bekymret over den økningen vi ser i forekomsten av lungekreft hos norske kvinner, sier Ursin.

Hovedtyngden av lungekreft hos kvinner finner man i de som er over 70 år.

– I alle disse årene har vi visst hva som er hovedårsaken til lungekreft, nemlig tobakksrøyking. Så mye som 80 prosent av tilfellene ville vært unngått om man unngikk tobakksrøyking, sier overlege Tom Kristian Grimsrud.

En stor andel av lungekreftpasientene dør i tidlig alder, og siden 50-tallet har det bare vært en beskjeden sjanse for overlevelse.

Selv om langt færre røyker nå enn tidligere, vil det ta tid før man ser effekten av røykekutten, sier Grimsrud.

– Jeg synes det er trist at vi ikke ser en nedgang ennå. Forklaringen er at en stor andel av den voksne, norske befolkningen har røyket mye og lenge. Derfor forskyves også forekomsten av lungekreft høyere opp i aldersgruppene i befolkningen, sier Grimsrud til NRK.

Totalt fikk 2902 nordmenn diagnosen lungekreft i 2012, det høyeste tallet siden registreringen startet i 1952.

– Overbehandler prostatakreft

Forekomsten av prostatakreft har økt kraftig de siste årene og gjorde et kraftig hopp fra 2011 til 2012, men etter det har stigningen flatet ut.

Mye av årsaken til økningen må sees i lys av at man i økende grad av såkalt PSA-testing, en blodprøve som kan avdekke om det er kreft i prostata.

Overlege Tom Børge Johannesen sier helsemyndighetene mener man bør være restriktive med denne testingen for å forhindre overbehandling av kreftformen.

– Friske menn uten arvelig prostatakreft bør tenke gjennom konsekvensene av å ta en slik test, sier Johannesen.

For bivirkninger av behandlingen kan føre til kraftig redusert livskvalitet hos pasientene. Man har heller ikke holdepunkter for å si at PSA-testing har ført til at dødeligheten har gått ned, sier overlegen.

PSA-testingen fanger nemlig opp både alvorlig kreft som må behandles, og kreft som man fint kan leve livet ut med uten at det gjøres noe med den.

– Ikke feminint å bruke solkrem

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, mener de nye tallene gir grunn til uro.

– Det er bekymringsfulle tall, men ikke spesielt overraskende. Dette sender et viktig budskap om behovet for å øke kapasiteten i behandlingsapparatet i årene som kommer, sier Opdalshei.

– Vi synes det er spesielt bekymringsfullt over det høye antallet med lungekreft. Vi hadde også håpet at denne utviklingen skulle snu som følge av tobakkskuttet. Men det understreker viktigheten av flere kampanjer for å hindre at flere begynner å røyke.

Opdalsehei påpeker også at tallene viser at flere menn får føflekkreft med spredning, fordi de oppsøker lege for sent.

– Vi vet at menn sjeldnere tar kontakt med legen. Det er viktig at også vi lytter til kroppens signaler og får sjekket føflekker vi er usikre på. Samtidig er det viktig at vi innarbeider gode solvaner og innser at det ikke er feminint å bruke solkrem.

AKTUELT NÅ