Kutter kostnadene med vikar-piloter og «bekvemmelighetsbaser»

Norwegian-piloter innleid fra utenlandske vikarbyråer har «bekvemmelighetsbase» i Spania og kontrakt på Isle of Man. Men de flyr fra norske og skandinaviske flyplasser.

Norwegian-fly - Erik Bye på halen

Piloter i Norwegian-uniformer trenger verken å være ansatt i selve flyselskapet eller være stasjonert formelt i Norge for å fly fra norske flyplasser.

Foto: Jim Anderson / Norwegian

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flyselskapet Norwegian er et av flyselskapene som trekker til seg nye piloter. Med store planer om å vokse, og ambisjoner om å kjøpe flere hundre nye fly trenger de også flygere. Pilotene ansettes dog ikke i Norwegian.

Gjennom en intrikat struktur rekrutteres pilotene via Norwegian, men ansettes i vikarselskaper i andre land:

  • alle stillingsannonser i regi av Norwegian
  • søkere må eller bør kunne et skandinavisk språk
  • intern opplæring i Norwegian
  • ansettes i selskaper på Isle of Man, i Estland eller andre steder for så å leies tilbake til Norwegian
  • stasjoneres formelt på baser i utlandet, for eksempel Malaga i Spania

Base i Spania – jobber i Skandinavia

Alle flypiloter skal ha en hjemmebase der de starter og avslutter arbeidsperiodene sine. Pilotene som til daglig forflytter seg store avstander mellom flyplasser og over landegrenser skal på den måten være sikret å få tilbringe friperiodene sine på ett og samme sted.

– En base skal i utgangspunktet være der du bor, og der flyselskapet ikke er forpliktet å betale for dine overnattinger, forteller leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund til NRK.

Norwegian opprettet tidligere i år base i Malaga i Spania. Basen er bemannet med innleide skandinaviske piloter fra et selskap registrert på Isle of Man, men svært få av pilotene bor i Spania.

Når pilotene er ute og flyr går også store deler av flygingene inn og ut av flyplasser i Norge, Sverige og Danmark – og ikke Spania.

– Vi hører at en god del av pilotene med base Malaga i liten grad flyr i basens hjemmeområde, men i stedet flyr i Skandinavia, sier Wasland i flygerforbundet.

Arbeidstakerorganisasjonen organiserer stort sett alle pilotene i SAS og Widerøe, men har også nærmere 100 kontraktspiloter som direktemedlemmer.

Fem Norwegian-fly på Gardermoen

Norwegian har ambisjoner om å skaffe seg svært mange nye fly i årene som kommer.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

At kontraktspilotene flyr fra andre steder enn Malaga stemmer med informasjon NRK har fått tilgang til.

NRK har fått se dokumentasjon som viser hvordan piloter innleid via et firma på Isle of Man er tildelt Malaga som base, men i stor grad flyr Norwegians fly ut fra de store flyplassene i Skandinavia til destinasjoner ellers i Europa.

Dokumentasjonen viser hvordan flere piloter i september skal fly mer fra Arlanda, København og Torp enn Malaga, til tross for at sistnevnte er definert som hjemmebase.

Lederen i Norsk Flygerforbund sier dette er uvanlig, fordi flyselskapene normalt har baser der de trenger pilotene sine.

– Flyselskapene oppretter baser der de har ruter inn og ut vanligvis. Derfor er det merkelig om man oppretter en base der man ikke har kjerneproduksjon, sier Aleksander Wasland.

At Norwegian likevel oppretter baser andre steder enn der de flyr er ikke helt nytt i bransjen.

– Grunnen til det kan da være økonomi, og at man oppretter base i et lavkostland som andre lavkostselskaper har gjort før, forteller han.

Norwegian - stillingsannonse (kurs)
Foto: Faksimile fra stillingsannonse på Norwegians nettsider (NRKs utheving)

Norwegian har derimot krevd at piloter, til tross for at de skal ha base i Spania, må kunne snakke et skandinavisk språk. Dette stusser Wasland på.

– Det fremstår veldig forunderlig for oss hvorfor man oppretter en base i Spania og samtidig krever at flygerne snakker norsk. Det er med på å utdype oppfatningen vår av at man oppretter bekvemmelighetsbaser, sier han.

Flys inn og ut fra basen for å ha fri

Listene over hvor innleide Norwegian-piloter flyr, som NRK har fått innsyn i, viser at flygingene til og fra hjemmebasen i Malaga ofte har et fellestrekk.

Flyturene til og fra Malaga er ofte knyttet til friperioder eller bakvakter.

Det er også flere tilfeller av at de innleide Norwegian-pilotene heller ikke selv sitter bak spakene på turene til og fra Malaga.

Flygerne settes i et passasjersete for å bli fraktet til basen for å ha fri – såkalte passive overføringer av personell som det heter på flyspråket.

– Vi hører fra våre kontakter at man har en nokså utstrakt bruk av passive overføringer, og det lurer vi på hvorfor er nødvendig, spør Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund seg.

Undersøkelser NRK har gjort av dokumentasjon knyttet til Norwegians virksomhet ved Malaga-basen viser også tilfeller av at piloter ikke trenger å sette seg i passasjersetet i det hele tatt.

Med bolig og bostedsadresse i Norge eller andre steder i Skandinavia velger pilotene selv å ikke reise til "hjemmebasen" i Malaga i friperioder.

I stedet for å sitte som passasjer opp og ned til Spania blir de enige med selskapet om at de starter og slutter arbeidsperioder på andre flyplasser en ved det som formelt er definert som base slik vanlige regler tilsier.

– Vanskelig for pilotene

Fagforeningslederen har medlemmer blant pilotene som jobber under slike innleiekontrakter som Norwegian opererer med, og forteller at konstruksjonen som involverer flere ulike land skaper usikkerhet og uklarhet.

Aleksander Wasland

Aleksander Wasland i Norsk flygerforbund.

Foto: Norsk Flygerforbund

– I en kontraktsverden kan man ofte oppleve at flyselskapet sitter i et land, kontrakten din er i et annet land, mens basen din er i et tredje land. Dette gjør det veldig vanskelig for den ansatte å navigere seg rundt i sosiale spørsmål, forteller Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Arbeidstakerorganisasjonen er på generell basis skeptisk til framveksten av denne formen for ansettelsesforhold.

– Det vokser fram et kontraktskonsept som overlater veldig mye av ansvaret for ansettelsesforholdet til den ansatte selv. Tidligere hadde man den nødvendige sosiale sikringen, men nå sitter piloten igjen med forpliktelsene til pensjon, forsikringer og eventuelle bekymringer knyttet til det å bli syk, sier Wasland.

NRK har vært i kontakt med flere kontraktspiloter som er usikre på hvor skatten deres skal betales når de i arbeidsforholdet sitt må forholde seg til tre ulike lands lover og regler.

Pilotene er også usikre på hvilke rettigheter de har om de skulle bli syke.

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv at skattemyndighetene gransker piloter fra Norwegian og Ryanair for å undersøke om det er personer som ikke betaler skatt på til Norge på riktig måte. Wasland sier at han ikke har hørt om piloter som bevisst lar være å betale sin skatt.

– Flygerne ønsker å betale sin skatt, de vil være lovlydige borgere, men får problemer fordi de ikke vet hvor de skal betale skatt og hvor mye skatt de skal betale, sier han.

– Ikke noe krav om hvor man skal bo

Norwegian opplyser til NRK at de har rundt 100 innleide ansatte tilknyttet basen i Malaga, 30 av dem piloter. Innleiestrukturen er ifølge selskapet opprettet for å gi fleksibilitet med en fersk ny base.

Anne-Sissel Skånvik

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

– Vi har innleie av personell for å sikre oss den nødvendige fleksibilitet i en oppstartsfase. Vårt mål er at vi skal vokse og styrke oss slik at vi kan ansette på sikt. Det er også det vi har avtalt med vår pilotforening, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til NRK og henviser til fagforeningen Norwegian pilotforening som organiserer de fleste fast ansatte pilotene som flyr for Norwegian i Skandinavia.

Kommunikasjonsdirektøren vedgår at selskapet sparer en del utgifter ved å leie inn piloter fra et bemanningsselskap og at det også sparer dem for administrative kostnader.

– Til basen vår på Malaga har vi også god tilgang på veldig godt kvalifisert personell, og det er lavere kostnader med en slik base enn om vi skulle ha flydd ut fra Oslo eller Stockholm, sier Skånvik.

Hvor mye flyr pilotene fra Malaga?
– De skal starte arbeidet der og de skal slutte arbeidet der, men akkurat på Malaga-basen som det også er på en del andre baser er det en del pax-ing mellom baser. Det kan være at folk bor andre steder. For eksempel har vi ansatte som bor i Sverige og jobber fra vår Oslo-base. Det er ikke noe krav om at man må bosette seg på et bestemt sted, sier kommunikasjonsdirektøren.

Med pax-ing mener hun at piloter reiser som passasjerer mellom baser i stedet for å sitte bak spakene i flyet. Hun vil ikke si seg enig i at Malaga-basen er en konstruert base eller en «papirbase»

– Det er ikke riktig. Det er etablert en base i Malaga som andre baser. Vi kommer til å etablere flere baser også. Malaga er en stor destinasjon for oss, som vi flyr inn mot fra veldig mange andre steder enn bare Norge, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger