Flyplassangrep kan skje i Norge

Skyteepisoder i bagasjehallen på norske flyplasser kan ikke utelukkes. Også i Norge fraktes våpen i bagasjen, og bagasjebåndene er utenfor sikkerhetssonen.

Skyting på Fort Lauderdale flyplass

Passasjerer løp for livet da en person begynte å skyte i bagasjeområde på Fort Lauderdale flyplass i går.

Foto: Paul E. Kostyu / AP

Personen som drepte fem personer på Fort Lauderdale flyplass i går hadde våpenet i den innsjekkede bagasjen. Han skjøt ofrene ved bagasjebåndene. Luftfartstilsynet sier til NRK at en lignende situasjon kan skje i Norge.

– Dersom det jeg har fått referert av hendelsesforløpet i USA er riktig, så praktiserer de regelverk, prosedyrer og rutiner på samme måte som i Norge. Og da er jo svaret på om dette kan skje i Norge: Ja, sier seksjonssjef i Security i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen.

Han forklarer at det strenge sikkerhetsregimet man er utsatt for under reisen opphører når man som passasjer henter bagasjen.

– Bagasjeområdet er ikke definert innenfor det som er definert som sikkerhetsbegrenset område, sier Ingebrigtsen.

Spesialbagasje

Jørgen Ingebrigsten er seksjonssjef Security, Luftfartstilsynet

Seksjonssjef Security i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigsten sier at dagens rutiner er vurdert til å ivareta sikkerheten i luftfarten på en god måte.

Foto: Luftfartstilsynet

Det er fullt lovlig å ta med seg våpen og ammunisjon på fly. I Norge må våpenet demonteres før det sendes, rapporteres, og sendes som spesialbagasje. Det blir levert tilbake i bagasjeområdet.

– I Internasjonal luftfart har vi regler og rutiner for hvordan våpen og andre ulovlige gjenstander skal sendes med fly. Disse rutinene er vurdert til å ivareta sikkerheten i luftfarten på en god nok måte, sier Ingebrigtsen.

Han forklarer at tryggheten i luftfart i hovedsak handler om hva man har lov å ha med seg inn i kabinen, slik at fly ikke skal bli utsatt for angrep. Derfor har man strenge sikkerhetskontroller før folk går ombord.

Ingebrigtsen mener reglene kommer til å bli evaluert etter skytingen på flyplassen i USA.

SE VIDEO: Gjerningsmannen som drepte fem personer og såra seks på flyplassen i Fort Lauderdale, hadde sendt våpenet sitt med innsjekka bagasje, og kunne enkelt plukke opp bagen på bagasjebandet, lade våpenet og gå til angrep. Også i Norge fraktes våpen i innsjekka bagasje.

SE VIDEO: Gjerningsmannen som drepte fem personer og såra seks på flyplassen i Fort Lauderdale, hadde sendt våpenet sitt med innsjekka bagasje, og kunne enkelt plukke opp bagen på bagasjebandet, lade våpenet og gå til angrep. Også i Norge fraktes våpen i innsjekka bagasje.

Solvik-Olsen utelukker ikke flyplassangrep

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utelukker ikke at et lignende angrep kan skje på en flyplass i Norge, men mener likevel at sikkerheten er god nok i bagasjeområdene ved norske flyplasser nå.

– Det er samme situasjon der som ved andre offentlige områder. Om man skulle få utlevert våpenet i et avlukke, kan man gå ut av dette og få samme tilgang til bagasjeområdet eller andre områder på flyplassen, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen mener at et forandret trusselbilde - og en samfunnsdebatt om dette - kan føre til økt sikkerhet ved norske flyplasser i fremtiden.

– Vår samfunnsoppgave er å lage et samfunn der vi kan ta ut sånne folk, før de går løs på befolkningen, uavhengig om de har tenkt til å gjøre det på en flyplass, togstasjon eller lignende, sier han.

Nødutganger viktige

 Sunniva Frislid Meyer

Sunniva Frislid Meyer.

Foto: Svein Erik Dahl / TØI

Forsker Sunniva Frislid Meyer ved Transportøkonomisk institutt har skrevet doktorgrad om terror i offentlige rom.

Hun understreker at skyteangrep kan inntreffe nesten overalt i det offentlige rom, slik at området rundt bagasjebåndene i utgangspunktet ikke er farligere enn andre offentlige steder uten sikkerhetskontroll.

– Men ved skyteangrep er det viktig at evakueringsmulighetene er gode. Et relativt rimelig og effektivt sikkerhetstiltak er derfor å sikre mange nok nødutganger ved skyteangrep og andre uønskede hendelser, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger