Flyforbud og dobbel agenda

Hva er klimakvoter? Og hjelper det egentlig hva lille Norge gjør i den store sammenhengen? Forsker Andreas Tjernshaugen svarte engasjerte lesere.

Andreas Tjernshaugen
Foto: Hege Øygaren / NRK

Jens Stoltenberg vil avverge klimakrisen med FN og kvoter til næringslivet.

Åslaug Haga vil gjøre oljedepartementet til et klimadepartement og miljøpartiet SV taper velgere.

Mens norske utslipp øker, gjør svenskene betydelige klimakutt: Nordens klimahelt refser Norge

Mange ville spørre Cicero-forskeren og Andreas Tjernshaugen svarte på så mye som han rakk!

Les alle svarene her

Klimabilletter utenfor kontroll

Andreas Tjernshaugen er forsker ved Cicero senter for klimaforskning . Han er opptatt av hvordan miljøpolitikken blir som den blir. I høst ga han ut boka «Gasskraft - tjue års klimakamp».

Her er noen av spørsmålene og svarene til Andreas Tjernshaugen.

- Finnes det statlig kontroll med organisasjoners/bedrifters salg av klimakvoter. f.eks i forbindelse med flyreiser, spurte Kirsten Berit Romstad.

- Nei, det finnes ingen slik kontroll i dag. Den eneste garantien man har er vel å kjøpe fra aktører man regner med er seriøse. Den eneste kvotene som er offentlig kontrollert, er de som er godkjent gjennom Kyotoprotokollen, svarte Tjernshaugen som kjenner Kyotoavtalen og prossessen rundt den godt.

Lurer du på hvordan klimaet forandrer seg? Spør Ekstremværukas klimaeksperter her

- Ap med dobbel agenda?

Petrine fra Bergen var blant dem som lurte på hvorfor politikerne ikke har hatt en mer offensiv klimapolitikk tidligere. Hun lurte på om Arbeiderpartiet snakker om klima, men fører oljepolitikk.

- Når det gjelder "dobbelt agenda" så har de jo det i den forstand at alle store politiske partier i Norge forsøker å kombinere et høyt oljeutvinningstempo med en klimapolitikk.

- Redde for å ikke bli gjenvalgt

Et av forslagene som kom inn til nettmøte var å forby flytrafikk mellom Oslo og Stockholm. Hvorfor vil ikke politikerne bygge ut toglinja mellom de to byene?

- Jeg tror vel mye av grunnen til at politikerne synes sånt er vanskelig ligger i at de skal gjenvelges hvert fjerde år, svarte Tjernshaugen.

Les alle svarene her

Klimapanelet er for forsiktige

Göran Persson sa i Schrødingers katt i går at FNs klimapanel sine advarsler er for forsiktige. Tjernshaugen sa seg enig i det.

- Jeg tror det er riktig at den veldig grundige prosessen i FNs klimapanel, med høringer blant hundrevis av fagfolk og myndighetsrepresentanter, av og til kan føre til at de er i overkant forsiktige i sine vurderinger, svarte Ciceroforskeren.

- Spesielt blir det lett slik at man formidler tydeligst de endringene som er noenlunde forutsigbare, mens vi kanskje burde bekymre oss mer for de endringene som er dramatiske hvis de skulle inntreffe - men også svært usikre, mener Tjernshaugen.

Les alle svarene her

Les også: Nordens klimahelt refser Norge

Få mer om klimapoltikk:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger