Fly var 370 meter fra kollisjon

Katastrofen var nær da to fly var på kollisjonskurs i luftrommet over Sandefjord lufthavn. En snarrådig pilotstudent og instruktøren hans avverget det som kunne blitt en alvorlig flyulykke.

Diamond DA 42 NG - pilot.no

NESTENKOLLISJON: Et skolefly av typen Diamond DA 42 NG ble nesten flydd ned av et privatfly i mai. Havarikommisjonen hedrer besetningen i skoleflyet, som gjorde en unnamanøver.

Foto: Jarle Foss/Pilot.no

22. mai 2014. Klokken er 16.20. Et skolefly og et privatfly fra et britisk selskap holder nesten på å kollidere.

– Dette var en svært alvorlig luftfartshendelse der marginene var små, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon til NRK.

Havarikommiasjonen har gjort en omfattende gjennomgang av hendelsen, og har nå kommet med sin konklusjon.

Berømmer besetningen på skoleflyet

Skoleflyet, som var av typen Diamond DA 42 NG, var på vei mot Sandefjord lufthavn og lå hele tiden i klarert høyde på 5.000 fot. Plutselig ser de det britiske privatflyet, av typen Socata TBM850, komme imot dem. Ifølge Havarikommisjonens rapport steg privatflyet over høydebegrensningen på 4.000 fot.

Alvorlig luftfartshendelse

RADARBILDE: Dette radarbildet viser de to flyene på kollisjonskurs.

Flygelederen prøvde å kalle opp privatflyet på radiosambandet, men fikk ikke svar. Piloten hadde ikke stilt inn radioen på riktig frekvens.

Privatflyet klatret videre oppover, til 4.500 fot. Flygelederen prøvde igjen å få kontakt, men piloten svarte ikke. De to flyene fortsette å nærme seg.

Pilotstudenten og instruktøren i skoleflyet fikk tidlig øye på den britiske flyet som var på vei mot dem, og steg 250 fot (76 meter) på få sekunder, samtidig som de svingte unna. I rapporten står det: «Risiko for kollisjon ble avverget ved at LN-FTL (skoleflyet, journ.anm.) gjennomførte en unnamannøver».

Havarikommisjonen hedrer besetningen i skoleflyet:

«(...) situasjonen kunne ha blitt mer kritisk dersom de ikke hadde gjennomført en unnamanøver, og vil berømme besetningen på LN-FTL for resolutt handling straks faren ble oppdaget».

«Hadde ikke gjort seg kjent med prosedyrene»

Privatflyet, som tok av fra Sandefjord lufthavn og som skulle til London, var i kontakt med flytårnet på deres radiofrekvens, men skulle ha skiftet frekvens og tatt kontakt med trafikksentralen «Farris» etter avgang.

Trafikksentralen «Farris» kontrollorer all lufttrafikk over 4.000 fot i området.

William J. Bertheussen

ALVORLIG: Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon sier hendelsen var alvorlig.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Ifølge Havarikommisjonen skulle piloten av privatflyet tatt kontakt med «Farris», slik prosedyren sier:

«Havarikommisjonen mener at nærpasseringen i Farris TMA skjedde som følge av at fartøysjefen på N97RN (privatflyet) ikke i tilstrekkelig fra hadde gjort seg kjent med utflygingsprosedyren han var klarert for, og at han underveis ikke konfererte med lufttrafikktjenesten da han så at det andre flyet kom stadig nærmere».

De to flyene passerte hverandre med en vertikal avstand på cirka 120 meter, og en avstand på 370 meter horisontalt.

«Piloten var stresset»

Havarikommisjonen mener fartøysjefen på privatflyet mest sannlig var stresset i situasjonen. Han har forklart at han ble frustrert og bekymret da det tok mye lengre tid å fylle drivstoff enn han hadde tatt høyde for.

I rapporten står det:

«Havarikommisjonen mener avspillingen av fartøysjefens kommunikasjon med (...) flygeleder underbygger at han var stresset».

Kommisjonen mener også at det er kritikkverdig at fartøysjefen på privatflyet ikke bidrog for å forhindre nærpasseringen:

«Han hadde også mulighet til å redusere stigeraten, flate ut, eller endre kursen».

Kommisjonen skriver også:

«Besetningen på LN-FTL (skoleflyet, journ. anm.) foretok en brå unnamannøver, mens fartøysjefen på N97RN (privatflyet, journ. anm.) kun gjorde en mindre kursendring».

Konklusjonen til Havarikommisjonen er at dette «var en alvorlig luftfartshendelse der marginene var små».

– Det er bra at denne hendelsen er utredet grundig, slik at alle kan lære av den. Jeg er veldig glad for at mine folk har fulgt alle klareringer og at de har håndtert denne situasjonen på en god måte, sier daglig leder Frode Granlund i Pilot flyskole til NRK.

Frode Granlund, daglig leder ved Luftfartsskolen Torp

GODT HÅNDTERT: – Jeg er veldig glad for at mine folk har fulgt alle klareringer og at de har håndtert denne situasjonen på en god måte, sier daglig leder Frode Granlund i Pilot flyskole.

Foto: Luftfartsskolen Torp

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger