Hopp til innhold

Flomfaren oppgradert: Se flommens herjinger

Store områder er oversvømt og folk sitter isolert. Veier er stengt og bruer bukker under. Utover kvelden er det ventet mer regn. Se videoer fra de flomrammede områdene her.

Flom i Skjåk

SKJÅK: Bildene fra politiets helikopter viser de store vannmengdene i Skjåk.

Foto: POLITIET

Ordførere og redningsmannskaper i de utsatte områdene beskriver situasjonen som dramatisk, og flere steder har det blitt statt krisestab.

Nedbør, snøsmelting og varmerekorder fører til at bekker og elver går over sine bredder.

De ekstreme forholdene har ført til et sjeldent flomkaos, og søndag ettermiddag ble flomfaren oppgradert til rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget.

Fjøs tatt av elva

I Luster i Sogn og Fjordane ble et fjøs med 13 geiter tatt av vannmassene og flyttet 50 meter nedover elva.

Brannvesenet rykket ut til gården for å redde ut dyrene. For å komme fram til dyrene, måtte redningsmannskapene bruke båt.

Berging av geiter i Fortunsdalen

VELLYKKET: Brannvesenet reddet ut alle de13 geitene som var sperra inne i fjøset.

Foto: Kari Evjen

Alle dyrene som var sperret inne i fjøset ble reddet ut.

Ordføreren i Luster, Ivar Kvalen beskriver situasjonen i kommunen som dramatisk.

I Mørkridsdalen og Fortunsdalen er omkring 30 personer isolerte og flere hus står nå i fare for å bli tatt av naturkreftene.

13 geiter står innesperra i fjøset på garden Bjørkjaug inst i Fortunsdalen i Luster i Sogn og Fjordane.

13 geiter sto innesperra i fjøset på gården innerst i Fortunsdalen i Luster i Sogn og Fjordane.

Øyvind Listou er en av de 13 beboerne som er isolert i Mørkridsdalen.

– Jeg har bodd her i over 60 år og aldri sett elva som i dag, sier han til NRK.

Øyvind Listou

ISOLERT: Øyvind Listou sier til NRK at han aldri har opplevd noe lignende. Han har bodd i Mørkridsdalen i over 60 år.

Foto: Privat

Hasteevakuert

Turid Eiesar og barna hennes Frøya (7) og Trym (10) er blant dem som har blitt evakuert fra Skjåk. Turid sier til NRK at vannet plutselig begynte å stige voldsomt.

Turid Eiesar og barna

EVAKUERTE: Turid og barna Frøya (7) og Trym (10) må vente på gården til Turids far til vannet har trukket seg tilbake.

Foto: Privat

– I løpet av noen minutter gikk det fra å være litt bløtt til å stå 20–30 cm under vann, forteller hun.

Politiet kom til huset og evakuerte familien. Nå står både bilen og huset under vann.

– Politiet ville evakuere oss med en gang. Da jeg dro ved 09-tiden hadde vannet kommet

Hus evakuert i Skjåk ved Nordberg

UNDER VANN: På kort tid ble huset oversvømt av flomvannet. Nå må Turid og barna til vannet har sunket før de kan se på skadene.

Foto: Turid Eiesar

inn i huset. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der inne nå, sier hun til NRK.

Helikopter fra forsvaret og politiet er nå satt i redningsarbeidet i Skjåk og Lom.

Flere veier i området er nå stengt som følge av vannmassene.

Laster Twitter-innhold
Se dronevideo fra Lom i Gudbrandsdalen . Foto: Lom kommune

Se dronevideo fra Lom i Gudbrandsdalen. Foto: Lom kommune

Kan bli verre

Søndag ettermiddag ble flomfaren oppgradert til rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. Rødt nivå innebærer fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader.

NVE frykter at forholdene vil bli verre før de blir bedre.

– Det er flere vassdrag som har stigende vannføring enda. Så vet vi at det er på vei mer nedbør. Hvor det treffer vil være veldig avgjørende for hvor det blir størst problemer framover. Men vi frykter at det kan bli verre før det roer seg, sier regiondirektør i NVE, Brigt Samdal til NRK

Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld.

Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld.

Store delar av Bismo står under vatn
Foto: Politiet
Ottaelva har gått over sine breidder og inn i byggjefeltet i Bismo i Skjåk.
Flom på Innlandet og Vestlandet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger