Hopp til innhold

Nora droppet ut av studiene da hun måtte låne av familien for å betale tannlegen

Unge mellom 18 og 24 år har hatt en kraftig økning i betalingsanmerkninger gjennom pandemien, ifølge nye tall. Alle andre aldersgrupper har hatt den motsatte utviklingen.

Lokalpolitiker Nora Selnæs droppet ut av studiene på grunn av dårlig økonomi etter et vanskelig 2020.

Nora Selnæs droppet ut av studiene på Universitetet i Oslo etter at det ble for tøft økonomisk å være korona-student.

Foto: Wilhelm Sverdvik /NRK

14.039 unge mellom 18 og 24 år hadde betalingsanmerkninger ved utgangen av april i år.

Det innebærer at 15 prosent flere unge har fått betalingsanmerkninger gjennom pandemien. Samtidig har alle andre aldersgrupper fått færre personer med økonomiske problemer.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av statistikk over dårlige betalere fra kredittopplysningsselskapet Experian.

Statistikken omfatter all inkassogjeld og alle betalingsanmerkninger for norske privatpersoner.

Droppet studier

Nora Selnæs (22) avsluttet studiene på Universitetet i Oslo rett over jul. Hun har vært aktiv i grønn ungdom, og fikk da en deltidsjobb i partiet MDG. Nå jobber hun for partiet i Trøndelag, og er ungdomskandidat til høstens Stortingsvalg.

Hun droppet ut av studiene i januar etter at hun hevder at hun måtte låne penger av familien for å betale for et besøk hos tannlegen i desember.

– Det ble en regning som endte opp på 10.000 kroner og var ikke så digg å få etter mange måneder med lite inntekt. Men jeg klarte å betale den akkurat etter å ha fått hjelp fra mora mi, sier hun.

Hun sier at hun valgte å ta jobb heller enn å fortsette å ha en så sårbar studentøkonomi hvor hun var avhengig av hjelp fra sin mor.

Betalingsanmerkninger kan for eksempel gjøre at man ikke får et vanlig mobilabonnement, fordi man ikke anses å være kredittverdig.

De unge har i sum økt sin inkassogjeld med 46 prosent, langt mer enn noen andre aldersgrupper.

Personer med en eller flere betalingsanmerkninger

Alder

April i år

Differanse fra 2020

Differanse i %

18-24

14039

1811

14.81

25-29

24699

-579

-2.29

30-34

30054

-446

-1.46

35-39

30388

-541

-1.75

40-44

29376

-695

-2.31

45-49

29485

-1691

-5.42

50-54

27548

-1034

-3.62

55-59

21023

-424

-1.98

60+

34075

-1057

-3.01

Kilde: Experian/NRK. 2020-tall gjelder inngangen til mars.

Mistet sommerjobb

Som mange andre unge mistet Nora sommerjobben i fjor på grunn av pandemien. Dermed forsvant mye av trønderens økonomiske grunnlag for studieåret 2020/2021.

Selnæs har tidligere skrevet leserinnlegg i aviser der hun kritiserer regjeringens oppfølging av studentene.

Studentene har fått mulighet til å låne 26.000 kroner ekstra av lånekassen gjennom koronakrisen. Noe av beløpet kan senere omgjøres til stipend.

– Ekstralånet var akkurat nok til å dekke husleien pluss de utgiftene man ikke kommer utenom gjennom sommeren. I august hadde jeg lite ekstra å rutte med, og så ble marginene mindre og mindre gjennom året.

Nora Selnæs droppet ut av studiene på grunn av dårlig råd.

- Jeg kommer nå til å fortsette å jobbe og heller studere på fritiden inntil videre, sier Nora Selnæs.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– I november og desember måtte jeg begynnet å trikse litt for å kunne betale regningene. Noen regninger måtte gå til inkasso, og så måtte jeg betale de ekstra gebyrene, fordi regningene måtte passe med når studielånet kom, sier hun, og legger til:

– Det at vi ikke har fått dagpenger, man har bare fått mer gjeld, og den gjelden har ikke være nok til å dekke inntektstapet for de fleste. Da sitter studentene igjen og lever godt under fattigdomsgrensa, sier Selnæs.

Samlet inkassogjeld 2021

Alder

April 2021

Differanse fra 2020

Differanse i %

18-24

571mill

181 mill

46.53

25-29

2593 mill

343 mill

15.25

30-34

5527 mill

789 mill

16.65

35-39

6635 mill

906 mill

15.82

40-44

7598 mill

1135 mill

17.57

45-49

7886 mill

899 mill

12.87

50-54

9006 mill

524 mill

6.18

55-59

7334 mill

1098 mill

17.61

60+

10822 mill

571 mill

5.57

Kilde: Experian/NRK. 2020-tall fra inngangen av mars.

– Mange grunner til at de unge kommer dårlig ut

Forsker Christian Poppe ved Sifo senter for forbruksforskning sier at undersøkelser de tidligere har gjort viser at nettopp unge er særlig utsatt for å bli rammet av redusert inntekt under pandemien.

– Mange av de unge har usikre arbeidskontrakter, de er tilkallingsvakter og har jobber som i stor grad har falt bort gjennom koronapandemien. Mange i denne gruppen er under utdanning, og baserer mye av økonomien på ekstrajobber og sommerjobber i restaurantbransjen og andre serviceyrker, sier han.

–Det er mye som slår inn i denne aldersgruppen og som forsterkes i en pandemi, sier han.

– Faller utenfor samfunnet

Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i kredittopplysningsselskapet Experian bekrefter at NRKs gjennomgang av betalingsanmerkninger for norske privatpersoner gjengir et korrekt bilde av utviklingen.

– Det er riktig. Det har gått ned for alle andre aldersgrupper i populasjonen, for de unge viser den motsatt trend, sier Kristiansen.

Geir Grindland i Inkassopartner AS er bekymret over at det nettopp er unge voksne som kommer dårligst ut når det gjelder betalingsanmerkninger gjennom pandemien.

– De kan falle litt utenfor samfunnet ved at de risikerer å ikke få lån, ikke forsikringer og ikke mobilabonnement. Når man er i en så tidlig fase i livet kan det oppleves som skremmende, sier han.

– Veldig bekymret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at han bekymret for hvilke konsekvenser koronapandemien har for de unge.

– Det er flere unge som har mistet jobben enn den andelen de utgjør av befolkningen. Mange av disse har kanskje akkurat fått en fot innenfor arbeidslivet, men er sist inn og må da først ut. Men i denne gruppen er det ikke først og fremst studenter, sier Røe Isaksen.

Trygdeoppgjøret

- Unge er mer sårbare, sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Men viser ikke utviklingen i betalingsanmerkninger at regjeringen har gjort for lite for denne aldersgruppen? Når de som eneste aldersgruppe har en økning i antallet som har alvorlige økonomiske problemer i form av betalingsanmerkninger?

– Den viser først og fremst at unge rammes hardt av koronakrisen, og at unge er mer sårbare i arbeidsmarkedet. Men jeg er ikke primært bekymret for en student som tar høyere utdanning og tar opp mer lån. Da er jeg mer bekymret for dem som faller ut av arbeidsmarkedet, for eksempel en 23-åring som akkurat har kjøpt seg bolig og som sliter med å komme seg inn igjen hvis ikke privat næringsliv kommer seg på bena igjen, sier han.

– Men Nora som vi har snakket med er kritisk til at det studentene er tilbudt er et økt lån på 26.000 kroner, og sier at det er veldig lite sammenlignet med det hun forventet å tjene på sommerjobben som ble borte. Da går ikke det regnestykket opp. Har dere vært for sparsommelige når det gjelder denne gruppen?

– Et bredt flertall på Stortinget ga oppslutning til og stilte seg bak løsningen til studentene. Jeg mener også at det var fornuftig at man for studentene fant en løsning i lånekassen. Det er tøft for mange studenter, men når vi ser en stor økning i unge arbeidsledige er ikke det først og fremst studenter. Der vi burde være mest bekymret for langsiktige gjeldsproblemer er ikke sidenter som har lån i lånekassen og skal ut i arbeidslivet senere. Vi bør være bekymret for de som drar med seg store forbrukslån og boliglån videre inn i livet og blir begravd i en gjørme av gjeld som vi vet er en av de viktigste årsakene til permanent utenforskap, og som gjør at du aldri greier å komme deg på bena igjen senere, sier statsråden.

NAV-direktør Hans Christian Holte har følgende råd til unge voksne som sliter med økonomien:

–Søk informasjon og ta kontakt med NAV eller banken din i dag. Finansnæringen og NAV samarbeider for å gjøre informasjonen om økonomiske råd så tilgjengelig som mulig. For noen er det enkle grep som skal til for å få kontroll. Vi har god informasjon om økonomi- og gjeldsrådgivning på nettet. Har du behov for å snakke med noen om økonomi kan du ringe anonymt, og alle NAV-kontor har tilbud om økonomisk rådgivning, sier Holte i en epost til NRK.

Eldre har høyest gjeld

Andelen unge med betalingsanmerkninger var 3.2 prosent ved utgangen av april.

Det er under den totale andelen på 5.3 prosent for hele befolkningen, selv om antall personer og sum misligholdt gjeld for de unge har hatt en mye mer negativ utviklingen enn resten av befolkningen gjennom koronapandemien.

Dette skyldes trolig at mange unge ikke er kredittaktive eller har lav gjeld relativt til de eldre aldersgruppene, ifølge Experian.

Høyeste samlede inkassogjeld har aldersgruppen over 60 år, som til sammen skylder 10,8 milliarder kroner. Gjennom pandemien er det denne aldersgruppen som har hatt den laveste veksten i inkassogjeld.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger