Flest selvmord i fengsel skjer i varetekt

Nye tall fra Kriminalomsorgen viser at tre av fire selvmord i fengsel begås i varetekt. De to siste årene har alle selvmordene skjedd i varetekt.

Dan Eliassen begikk selvmord da han satt i varetekt. De siste fjorten årene har 67 innsatte tatt livet sitt i fengsel - tre av fire selvmord begås i varetekt.

Marte Rua

Sosiolog Marte Rua

Foto: NRK

Av totalt 17 selvmord i 2013 og 2014 skjedde alle i varetekt. I Norge er det i dag helt vanlig at man sitter varetektsfengslet alene.

Den europeiske torturkomité mener bruk av varetekt kan innebære umenneskelig og nedverdigende behandling, og FNs menneskerettighetskomité og Amnesty mener Norges bruk av varetektsfengsling har vært i strid med internasjonal rett.

Sosiolog Marte Rua sier isolasjonen i varetekt utgjør en stor belastning på fangene, og mener det kan være en årsak til at det går galt.

– Isolasjonen er et veldig inngripende maktmiddel som gir en belastning som kan gi eller forsterke fysiske og psykiske lidelser man har fra før av. Derfor advares bruk av isolasjon i fengslene, særlig overfor personer som står i selvmordfare, sier Rua til NRK.

– Et omfattende problem

De siste fjorten årene har 67 fanger brutt livet sitt mens de satt i fengsel. I en e-post til NRK skriver selvmords- og fengselsforsker, Yngve Hammerlin, at problemet er «omfattende»

– Ser vi på de 67 hendelsene, inkludert varetekt og dom, dominerer klart fengsler med høyt sikkerhetsnivå; det er nesten ikke selvmord i fengsler med lavere sikkerhetsnivå, skriver Hammerlin.

Han er svært kritisk til varetektsinstituttet og bruk av isolasjon. Han mener det er på tide at det studeres kritisk i alle ledd i retts- og straffesystemet.

– Selvmord i fengsel er ikke bare et helsemessig problem, det er i høyeste grad også et eksistensielt problem. Helsetjenesten må følge opp behandlingsbehovet, mens kriminalomsorgen må sikre humane, gode, omsorgsrettede og trygghetsskapende forhold for mennesker som er i en eksistensiell krise i fengsel, skriver Hammelin.

– Gjennomfører tiltakene som er nødvendige

Marianne Vollan

Direktør i Kriminalomsorgen, Marianne Vollan

Foto: NRK

Kriminalomsorgen på sin side mener fengslene har et godt samarbeid med helsetjenesten for å forebygge selvmord.

– Jeg erfarer at vi har et godt samarbeid i det store og det hele, det er også de tilbakemeldingene jeg får fra helsetjenesten. Siden det var en kraftig økning i antall selvmord i 2013 satte vi ned en arbeidsgruppe. Den rapporten venter vi nå til høsten, og det kan være det blir gjort endringer basert på det, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgen.

I dag samarbeider Kriminalomsorgen med helsetjenesten om å oppdage eventuell selvmordsfare og følge det opp. Vollan sier at Kriminalomsorgen er klar over hvor kritisk varetektsfengslingsfasen er.

– Vi gjennomfører derfor de tiltakene som anses som nødvendige. Det kan være snakk om hyppige kontinuerlige tilsyn og å fjerne gjenstander som brukes til å begå selvmord. I de aller kritiske tilfellene kan det også være aktuelt å bruke sikkerhetscelle, sier Vollan.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger