Flertall mot sex-kjøp

Flertallet av de spurte er for å kriminalisere sex-kjøp, går det fram av en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.

 

Gateprostitusjon i Oslo
Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

I undersøkelsen svarer 51 prosent at de er for en kriminalisering, 36 prosent er i mot, mens 13 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Målingen viser at tilhengerne av å forby sex-kjøp øker med utdanningsnivået og at tilhengerne er flere i byer enn på mindre steder. Oslo er et unntak. Der svarer 48 prosent at de er for et forbud, mens 38 prosent er i mot, altså et visst avvik fra landsgjennomsnittet. 

Stridsspørsmål

Spørsmålet om kriminalisering eller ikke kommer opp på Arbeiderpartiets landsmøte som begynner i Oslo torsdag.

Flere i partiledelsen tviler på at kriminalisering er veien å gå. De frykter blant annet at prostiusjonen vil fortsette i det skjulte og at det vil gjøre den mindre kontrollerbar.

Mange av utsendingene vil stemme for et forbud mot sex-kjøp og peker på at handelen er uverdig.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler er en av dem.

- For meg handler det om anstendighet i det norske samfunnet og det handler om å begrense prostitusjonsmarkedet, sier Bøhler.

Tviler

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt blir den nye lederen for partiets kvinnenettverk. Hun ser problemer med et lovforbud mot sex-kjøp.

- Jentene kan bli redde for å ta kontakt med politiet og hjelpeapparatet, sier hun.

Partileder og statsminister Jens Stoltenberg har tidligere stemt imot et forbud og tviler fortsatt.

- Det er demokrati at landsmøtet bestemmer og landsmøtet kommer til å avgjøre den saken, sier han.

Stoltenberg vil ikke la det gå prestisje i spørsmålet.

- Dette er ikke en sak der partiledelsen stiller ultimatum. Det er en styrke med åpne og reelle debatter også om denne type spørsmål, sier han.

Landsmøtene i de to andre regjeringspartiene, Sp og SV, har tidligere vedtatt et lovforbud mot sex-kjøp. Dersom også Arbeiderpartiet vedtar det samme, så blir sex-handel forbudt. 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger