Flertall i Norge ønsker ikke bevæpnet politi

Over halvparten av nordmenn ønsker ikke varig bevæpning av politiet, viser ny undersøkelse. Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Hadia Tajik mener saken har blitt et nederlag for justisminister Anders Anundsen (Frp) og den borgerlige regjeringen.

Et flertall av den norske befolkninga er imot generell bevæpning av politiet, det viser en fersk undersøkelse utført for NRK. Også på stortinget sier flertallet nei. - Et politisk nederlag for regjeringen, mener Hadia Tajik.

Et flertall av de spurte i NRKs undersøkelse ønsker ikke permanent bevæpning av politiet.

Debatten om norsk politi skal bevæpnes har rast siden den borgerlige regjeringen i sin regjeringsplattform skrev at de ville «åpne for generell bevæpning i de politidistriktene der politiet selv mener det er den beste løsningen».

I august sendte justisminister Anders Anundsen ut forslaget til ny våpeninstruks ut på høring, der formuleringen om generell bevæpning inngår. I slutten av november ga imidlertid Anundsen, etter ønske fra Politidirektoratet (POD), politiet en midlertidig tillatelse til å bære våpen. Bakgrunnen er den nåværende trusselsituasjonen mot Norge, som ifølge POD og Politiets sikkerhetstjeneste innebærer at særlig personell fra politiet og Forsvaret kan bli utsatt for terrorangrep.

55 prosent mot bevæpning

NRK har bedt analyseinstituttet Norstat spørre et representativt utvalg av det norske folk følgende spørsmål:

Line Vedal Størkersen

Line Vedal Størkersen er tydelig på at hun ønsker seg et politi som ikke er bevæpnet.

Foto: Tore Linvollen / NRK

«Politiet bærer nå våpen i fire uker som en midlertidig ordning. Ønsker du en generell, varig bevæpning slik at uniformert politi alltid bærer våpen?»

1000 personer har svart på spørsmålet. Av disse svarer et flertall, 55 prosent, nei.

38 prosent av de spurte svarer at de ønsker en generell, varig bevæpning av uniformert politi. 7 prosent klarer ikke å bestemme seg, og svarer «vet ikke».

NRKs undersøkelse viser videre at Frp-velgere er mest positive til bevæpning. Av de spurte som ville stemt på Frp dersom det var valg i dag, svarer 74 prosent at de er for bevæpning.

På den andre siden finner man SV – og Venstre-velgere, der hele 81 prosent svarer at de er mot varig, generell bevæpning av politiet (se faktaboks).

– Skuddene vil sitte løsere

Med undersøkelsen som utgangspunkt gjorde NRK en uformell spørrerunde på Karl Johan torsdag, der væpnede vakter allerede var på plass i forbindelse med Nobel-besøket.

Line Vedal Størkersen er klar på at hun i hovedsak ønsker seg et ubevæpnet politi i Norge.

– Jeg vil tro at om våpenet er mye mer tilgjengelig, sitter også skuddene løsere. Jeg ser ikke det som en fordel for samfunnet i det store og det hele.

Fabian Emini er på sin side tilhenger av generell bevæpning av politiet, og tror ikke det vil føre til flere skyteepisoder.

– Hvis politiet får våpen, så får selvfølgelig også de kriminelle våpen. Men i vårt lille land tror jeg ikke det kommer til å bli et stort problem. Hvis politiet bruker de ressursene de har på en god måte, så tror jeg ikke det blir et så stort problem som i mange land, sier Emini.

Se flere intervjuer med personer på gaten i Oslo:

NRK spurte fire på gata om hva de mener om permanent bevæpning av norsk politi.

NRK spurte fire på gata om hva de mener om permanent bevæpning av norsk politi.

– Nederlag for regjeringen

I november ble det klart at Venstre vil fremme sitt eget representantforslag om å ikke innføre generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik har gjort det klart Arbeiderpartiet kommer til å støtte Venstres forslag, fordi hun mener bevæpning vil endre politiets sivile preg.

Hadia Tajik

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Hadia Tajik mener er glad for at det er flertall mot varig bevæpning på Stortinget.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– Fra andre land kjenner vi også til at politi med våpen på hofta kan bidra til at situasjoner eskalerer, at det blir avfyrt flere skudd, og at flere blir skada som en følge av det. Det er en situasjon vi ikke ønsker, sier Tajik, som også leder Stortingets justiskomité.

Arbeiderpartiets motstand betyr at regjeringspartiene står alene om å gjøre bevæpningen av politiet permanent. Tajik sier til NRK at hun er glad og lettet over at det nå er flertall på Stortinget mot varig, generell bevæpning.

– Er dette et nederlag for justisministeren og regjeringen?

– Ja, det er det. Justisministeren har valgt å sende på høring et forslag som ikke har støtte på Stortinget, som også har mottatt stor motstand i høringen.

Politidirektoratet ber Anundsen vente

Tidligere denne uken sendte Politidirektoratet sitt høringssvar til Justisdepartementets forslag om ny våpeninstruks. I svaret gir Politidirektoratet uttrykk for at man mener politikerne bør vente med å innføre generell, varig bevæpning.

I høringssvaret skriver Politidirektoratet blant annet at forslaget om generell bevæpning innebærer en «prinsipiell endring av norsk politi, uten at det foreligger faglig dokumentasjon bak».

En ringerunde NRK gjorde til alle landets politidistrikt i fjor høst, viste da at ingen av landets politimestre ønsket generell bevæpning i sitt distrikt. Et flertall av landets politimestre mente også at det var en dårlig idé at spørsmålet om bevæpning skulle avgjøres lokalt, noe POD også har påpekt i sitt høringssvar.

NRK har vært i kontakt med Politidirektoratet, som ikke ønsker å kommentere denne saken, men viser til sitt høringssvar.

Justisdepartementet: Ikke trukket noen konklusjon

Anders Anundsen

Aps Hadia Tajik mener bevæpning av politiet har blitt et nederlag for justisminister Anders Anundsen (Frp) og regjeringen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Det er ventet at Venstres forslag vil bli behandlet av Stortinget til våren. Parallelt med dette er høringsrunden for Justisdepartementets forslag om ny våpeninstruks, der forslaget om generell bevæpning inngår, nylig avsluttet.

Politiets Fellesforbund og Politihøgskolen er blant en rekke høringsinstanser som har sagt nei til generell bevæpning. Politiets Fellesforbund er for generell bevæpning av politiet, men sier nei til forslaget om at det skal være opp til politidistriktene å avgjøre dette.

Dermed kan det bli aktuelt for Justisdepartementet å endre forslaget om ny våpeninstruks. Justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsker ikke å kommentere denne saken, men senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis – og beredskapsdepartementet skriver følgende i en e-post til NRK:

«Høringen på ny våpeninstruks er nettopp avsluttet. Saken er til behandling i departementet, og det er ennå ikke trukket noen konklusjon».

Fristen for den midlertidige bevæpningen av politiet utløper 19. desember. Politidirektoratet har tidligere gitt uttrykk for at det kan bli aktuelt å be om videre bevæpning, ettersom den er knyttet til trusselvurderingen fra PST.

Den midlertidige bevæpningen kan derfor bli utvidet utover de første fire ukene hvis trusselnivået forblir uendret.

55 prosent mot generell bevæpning

Tallenes tale viser at 55 prosent av de spurte er mot varig bevæpning av politiet i Norge.

Foto: Grafikk / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger