Hopp til innhold

Flertall for midlertidige asylinnstramminger

STORTINGET (NRK): Det er flertall på Stortinget for å gjøre midlertidige innstramminger i utlendingsloven.

Jonas Gahr Støre på Stortingets talerstol

TIDSBEGRENSET: – Vi støtter regjeringens forslag, og vil gjøre det med en midlertidighet på inntil to år, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under hastebehandlingen mandag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fredag sendte regjeringen en rekke forslag til endringer i utlendingsloven til Stortinget. Allerede i dag ble det klart at regjeringen får flertall for sine forslag, men i første omgang vil endringene kun gjelde i to år.

Regjeringen går blant annet inn for at:

  • Enkelte grupper asylsøkere skal snus på grensen uten at norske myndigheter behandler asylsøknaden.
  • Myndighetene skal få økt adgang til å pågripe og internere asylsøkere.
  • Justisdepartementet kan instruere Utlendingsnemnda (UNE) om lovtolkning eller skjønnsutøvelse.

Vil ikke ha permanent lovendring

Da Jonas Gahr Støre entret talerstolen mandag gjorde han det klart at Ap støtter endringene, men kun dersom de blir midlertidige.

– Den korte tidsfristen og mangel på høring gjør at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en evaluering, og at denne evalueringen bør gi rom for høring, sier Støre.

Regjeringspartiene ønsket at lovendringene skulle være permanente, men det fikk de altså ikke flertall for.

– Jeg synes det er et godt forslag med en evaluering etter to år, men en midlertidig sluttdato er ikke det samme som at disse lovendringene ikke vil stå seg over tid, sa justisminister Anders Anundsen (FrP) etter avstemningen.

– Tilsnikelse

Selv om Stortinget skal behandle lovforslaget på nytt etter to år, fikk likevel regjeringen medhold for alle endringene de har foreslått. Kun SV, Venstre og MDG hadde innsigelser.

De er svært uenige i forslaget om at regjeringen kan instruere UNE, og frykter at UNE mister sin rolle som en uavhengig klageinstans.

– Dette forsalget har ingenting med situasjonen på Storskog å gjøre. Dette er noe regjeringspartiene har ivret for lenge. Det er en tilsnikelse at de fremmer det i forbindelse med hastebehandlingen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han frykter at politiske stemningsbølger i større grad får styre behandlingen av asylsaker, noe Venstre-leder Trine Skei Grande også fremhevet under Stortingsdebatten.

– Hvis man skal instruere UNE, er det like realt å legge det ned. Dette er en rettsinstans som skal passe på at vi holder internasjonale konveksjoner.

– Helt nødvendig å kunne instruere

Grande viser til at regjeringen, etter påtrykk fra Venstre, har satt ned et utvalg som blant annet skal utrede særdomstoler for utlendingssaker. Ifølge Grande går en instruering av UNE i motsatt retning.

Høyre og Fremskrittspartiet mener imidlertid det er helt nødvendig å kunne instruere Utlendingsnemnda for å unngå ulik praksis i de såkalte Russland-sakene.

– Det er ikke snakk om å instruere i enkeltsaker, men om lovtolkning og skjønnsutøvelse, svarer justisministeren på kritikken.

På torsdag skal partiene stemme over forslagene på nytt, ettersom lovsaker må behandles to ganger (se faktaboks). Dermed kan stemmegivningen endre seg.

AKTUELT NÅ