Flere vil bli lærere

I år er det over 10 prosent flere som ønsker å studere ved norske høyskoler og universiteter, og mange av dem vil bli lærere.

Lærer
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Etter en nedgang de siste årene har antall søkere til allmennlærer utdanningen økt med 34 prosent i forhold til i fjor viser tall fra Samordna opptak .

Flere studerer i vanskelige tider

– Dette er veldig gledelig, sier Knut Patrick Hanevik ved avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høyskolen i Oslo.

Hanevik mener det kan være mange grunner til at folk i år ønsker lærerutdanning i forhold til tidligere år.

– Det har vært en generell økt oppmerksomhet rundt lærerutdanningen, men det er jo kjent at i vanskeligere tider så søker flere seg til offentlige utdanninger, sier Hanevik.

Over 100.000 søkere

Samordna opptak har for første gang siden 1996 registrert over 100.000 søkere. I alt er har 104.200 personer søkt om opptak til høyere utdanning i 2009.

Og det er Høgskolene som øker mest viser tall fra samordna opptak . Høgskolen i Sogn og Fjordane opplever en økning av antall studiesøknader på nesten 50 %, mens Høgskolen i Vestfold har fått 27,9 % flere søkere.

Også Norges veterinærhøgskole (22,86 %) opplever enn økning. Mens de syv universitetene i Norge kan alle registrere enn større pågang enn i fjor.

Universitetet i Tromsø, som riktignok er slått sammen med Høgskolen i Tromsø kan skilte med nesten 90 % flere søkere. Mens Universitetet i Agder (15,38 %), Universitetet i Bergen (13 %), Universitetet for miljø- og biovitenskap (11,45 %), Universitetet i Stavanger (7,59 %), NTNU (6,6 %) og Universitetet i Oslo (6,54%) også opplever solide søkertall.

Studiestedene med flest søkere 2009

Studiested

Antall søkere

Ant. forskjellige studier

Planlagte plasser

Søkere pr. plass

Endring fra i fjor (søkertall)

Universitetet i Oslo

34224

84

5572

6,1

+6,54%

Høgskolen i Oslo

28775

45

3030

9,5

+14,23%

NTNU

24524

97

4672

5,2

+6,6%

Universitetet i Bergen

23973

83

3711

6,5

+13,04%

Høgskolen i Bergen

15632

39

1699

9,2

+10,39%

Høgskolen i Sør-Trøndelag

12796

27

1631

7,8

+9,47%

Universitetet i Stavanger

12562

48

2135

5,9

+7,59%

Universitetet i Tromsø

12450

71

2243

5,6

+89,51%

Universitetet i Agder

11554

73

2273

5,1

+15,38%

Høgskolen i Lillehammer

7686

32

1459

5,3

+10,67%

– Vi er godt fornøyde med økningen, selv om det i og for seg ikke er overraskende at flere velger å søke høyere utdanning for å være bedre rustet mot lavkonjunktur-tider, sier viserektor for utdanning Berit Rokne ved Universitetet i Bergen (UiB).

Rokne peker på at UiB allerede for en måned siden informerte Kunnskapsdepartementet om at UiB kan ta i mot 200 ekstra studenter hvert år de neste fem årene dersom UiB får fullfinansiering av disse plassene.

I hele landet er folk fornøyd med de økte søkertallene.

Hordaland: Hordalendingene vil studere hjemme
Nordland: Stabile søkertall i nord
Rogaland: Flere vil bli sykepleiere
Sogn og Fjordane: Jublar over gode søkjartal
Troms og Finnmark: Øker mest
Trøndelag: Fleire vil undervise i realfag
Østfold:
Øker mest

Vil vurdere økte bevilgninger

Men flere utdanningssteder i Norge sliter med å kunne tilby de mange søkerne plasser fra høsten av.

– Vi må nok få økte bevilgninger fra staten hvis vi skal kunne tilby flere plasser, sier Hanevik.

Og hans ønsker kan bli hørt, hvis vi skal tro Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland.

Video nsps_upload_2009_4_20_17_48_40_3484.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: – Gledelig mange som vil studere

– Vi vil vurdere en økning av antall studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, sier Aasland som er synes det er spesielt gledelig at det er flere som vil bli lærere, sykepleiere og ingeniører.

– Jeg håper de fleste kan glede seg til å komme inn, men det må jeg komme tilbake til. Men dette er et viktig signal om at flere ønsker høyere utdanning, sier Aasland.

Hun mener det er nødvendig av studiestedene kan ta i mot de søkerne som ønsker seg til stedene. For dette, ifølge statsråden, er viktige fag og områder for samfunnet.

Søkertall fra samordnopptak 2009

Utdanningsområde

Søkere 2008

søkere 2009

Antall studiplasser

Endring

Helsefag, sykepleier

13861

16047

3812

15,95 %

Helsefag, veterinær

2169

2595

99

22.86 %

Jus, Poltihøgskolen

9697

12783

1617

64,73 %

Lærer, almenn

8173

10655

2209

34,73 %

Realfag

8663

9870

2281

19,54 %

Ingeniør

8410

9229

2837

7,37 %

Siv.ingeniør

7698

7976

1765

1,68 %

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger