Hopp til innhold

Derfor blir det dyrere å male: – Råvaremarkedet har gått bananas

Maling har blitt dyrere og prisene vil stige enda mer fremover. Det varsler Jotun. Forklaringen er kraftige prishopp på råvarer, emballasje og frakt. Sjeføkonom spår at flere varer vil stige i pris utover vinteren.

I Jotuns produksjonslokale i Sandefjord

«PANDEMISK» ETTERSPØRSEL: I Norge steg etterspørselen etter maling under pandemien. Aldri før har Jotun hatt større etterspørsel etter maling.

Foto: Line / Tomter

I lagerhyllene til Jotun i Sandefjord står tusenvis på tusenvis av kanner med kjemikalier, som importeres fra hele verden. Blant annet Kina.

Alle kjemikaliene vi finner her, har økt kraftig i pris det siste året.

Det gjorde at Jotun økte prisene i Norge med 6,5 prosent i oktober.

– Men jeg er redd det kommer ytterligere prisøkninger fremover. Det sier administrerende direktør i Jotun, Morten Fon.

Morten Fon, CEO Jotun

BANASAS RÅVAREMARKED: Konsernsjef Morten Fon har aldri sett noe lignende i råvaremarkedet.

Foto: Margret Helland / NRK

– Råvaremarkedet har blitt det jeg kaller bananas. Jeg har vært i Jotun i over 30 år, aldri har jeg sett lignende. Råvarene stiger, emballasjen stiger, transporten stiger. Alt stiger, sier Fon.

Arbeider i Jotuns fabrikk i Sandefjord

TRAVLE DAGER: I produksjonslokalene til Jotun er det travle dager. Etterspørselen etter maling er stor. Samtidig er det krevende å få alle råvarene i hus.

Foto: Line Tomter / NRK

Stadig nye prisrekorder

På råvarebørsene er det stadig nye prisrekorder.

Varer som kaffe, sukker, kakao, stål, aluminium, metaller har økt kraftig det siste året.

– Det er en utvikling vi ser i verden nå med kraftig vekst i alt som er av råvarer, innsatsvarer og fraktrater. Det vil også kunne trekke opp veksten på de tingene vi importerer her til lands. Det sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom Nordea

STERK KRONE: Sjeføkonom Kjetil Olsen sier den sterke, norske krona, gjør at samlet prisvekst er ganske lav på importvarer i Norge. Inntil videre.

Foto: Ketil Kern / NRK

– Høye priser på råvarer vil kunne bidra til at en god del varer som folk kjøper i butikken vil stige i pris, sier Olsen.

Det er vanskelig å si hvor lenge utfordringene vil vare, selv for en sjeføkonom. Men det kan bli langvarig.

– Det kan gå ut i 2023 før vi får mer normale forhold. sier Nilsen.

Koronapandemien har ført til en alvorlig krise i de globale forsyningskjedene.

Problemene er globale. Noen leveransekjeder er særlig påvirket. For eksempel ut av Kina.

– Transporten ut av Kina har gått tregt. Det har vært mangel på konteiner og konteinerskip. Det har gjort at transportkostnadene har steget voldsomt. Det igjen, spiller også inn på råvareprisene, sier konsernsjefen i Jotun.

Først om 3–4 år tror konsernsjefen at mangelen på konteinere og skip har løst seg. Men alt er litt usikkert akkurat nå.

Sterk krone har bremset inflasjon

Inntil videre er norske forbrukere sluppet de store prishoppene på importerte varer.

– Kronekursen har styrket seg. Det vi importerer inn til landet målt i norske kroner er litt lavere på grunn av kronekursen enn den var for 1 år siden, sier sjeføkonom Olsen.

Men hvis det blir kamp om varene fremover, vil det øke prisene. Det knytter seg nå spenning til hvordan prisene utvikler seg i julehandelen.

– Det er problemer med å tilfredsstille all etterspørselen som er der, fordi det er vanskelig å få varer inn til landet.

– Det gjør at mange butikker kan oppleve at prisingsmakten deres er større enn vanlig. Det gir en anledning til å øke prisene, sier Olsen.

For de som følger priser og inflasjon knytter det seg spenning til julehandelen. Dersom det blir mangel på en del varer, vil det bidra til å øke prisene.

Når du ikke får tak i nok varer, er det ikke naturlig å selge de varene du får tak i på tilbud, uttaler Olsen.

Det kinesiske kraftmarkedet

Ekspertene innen logistikk hos Bring ser også store utfordringer en god stund fremover. Deres kunder bestiller frakt av varer fra hele verden. Også de beskriver en situasjon med stor usikkerhet, blant annet på prising av konteinere.

Satellittfoto som viser konteinerskipet MV Ever Given sittende fast i Suezkanalen søndag.

MANGEL PÅ KONTEINERE: De globale forsyningsproblemene forsvinner ikke, før flere konteinere finnes i markedet.

Foto: ©maxar Technologies / AP

– Det er globale utfordringer med tilgang på konteinere og usikkerhet knyttet til pris. Dette vil vare minst et år til. Det sier konserndirektør for logistikk i Bring, Erik Roth.

Det flere faktorer Bring følger med på fremover.

– Situasjonen i det kinesiske kraftmarkedet. På grunn av en krevende energisituasjonen beordrer myndighetene midlertidig produksjonsstans på fabrikker. Fabrikkene får utdelt produksjonsvinduer som gjør at de ikke kan produsere som normalt. Det påvirker igjen vareflyten.

– I tillegg er det også den store mangelen på sjåfører i Europa, sier Roth. Nok sjåfører er avgjørende for at varene og produkter skal komme ut i markedet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger