Hopp til innhold

Flere tusen tonn på lager: – Unødvendig mange griser lider

Dyrevernalliansen reagerer, men Animalia mener det er etterspørselen som styrer produksjonen.

Grisekropper som er slaktet

Nesten 2500 tonn svin ligger på overskuddslager viser tall fra Nortura.

Foto: INA FASSBENDER / Reuters Creative

Dette er fordi flere griser da blir født inn i den intensive produksjonen, mener Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

– Hvorfor er overskuddet så stort?

– Overskuddet er så stort fordi næringa har satset på volumproduksjon til en billig penge og avl på stadig flere grisunger, sier hun.

Ola Nafstad, fagdirektør for bærekraft, dyrevelferd og ernæring i Animalia, trekker derimot frem at produksjonen av svinekjøtt skal dekke etterspørselen innenlands.

– Det er med andre ord markedet og etterspørselen som styrer produksjonen.

Han sier at etterspørselen alltid vil være forbundet med en viss usikkerhet på grunn av befolkningsvekst, og økt eller fallende forbruk av kjøtt.

– Denne kombinasjonen av usikkerhet om hva som vil være forbruke fram i tid og langsiktighet i produksjonen, gjør at det i perioder er overskudd av et kjøttslag, i andre perioder underskudd.

En oversikt fra Nortura viser at det i uke 24 lå hele 2491 tonn med svin på såkalt reguleringslager.

Formålet med et reguleringslager er å håndtere temporære overskudd dersom det produseres mer kjøtt av svin, storfe, sau/lam og egg enn det markedet etterspør, opplyser Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg.

Kraftig nedgang i griser på lager

Skulberg skriver i en mail til NRK at balansen mellom produksjon og etterspørsel av gris er langt mindre i år enn i fjor.

Antall tonn svin på reguleringslager i uke 24 i 2017, 2018 og 2019

Det er i underkant av 3000 tonn færre gris på lager nå enn på samme tidspunkt i fjor.

Foto: Nortura Totalmarked kjøtt og egg

På samme tid i fjor lå det 5294 tonn svin på reguleringslager.

En viktig årsak til det store overskuddet var at den nye purken svineprodusentene har avlet frem de siste årene gir flere avkom enn tidligere, forteller Skulberg.

Nafstad i Animalia er enig med Skulberg, og sier det at den norske purken har blitt friskere og mer fruktbar har ført til et forsterket overskuddet av svinekjøtt i en liten periode.

Men på litt lengre sikt mener Nafstad at dette vil innebære et behov for færre purker.

– Svineprodusentene er i ferd med å tilpasse seg dette. Markedet er nå i ferd med å komme i balanse igjen for denne gang.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, mener på sin side at grisene får unormalt mange unger og at dette er krevende for purkene.

Skulberg tilskriver mye av nedgangen i antall tonn svin på reguleringslager til at de har oppfordret svineprodusentene til å frivillig redusere produksjonen med fem prosent.

– Noe vi opplever at mange har gjort.

Han forteller videre at en annen grunn til nedgangen er at en del av grisen som ble slaktet ble foret opp til mindre enn halvparten av normal tyngde (85 kg).

Viser lagerbeholdningen av gris per uke

Overskuddslageret av gris varierer kraftig gjennom året.

Foto: Nortura Totalmarked kjøtt og egg

– Viser hvor liten verdi hvert enkelt dyr har

Efskind i Dyrevernalliansen sier at 30.000 smågris i fjor ble slaktet som speddyr for å begrense kjøttoverskuddet høsten 2018.

– Dette viser hvor liten verdi hver enkelt dyr har i dette systemet. Når løsningen på overproduksjon er å slakte nyfødte unger viser det hvor lite et griseliv er verdt i industrielt landbruk i dag.

Nafstad mener at det ikke slaktes spedgriser slik Dyrevernalliansen påstår.

–Slakting av griser med lavere slaktevekt enn vanlig viser ikke at et griseliv er lite verdt.

Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren «Grisenæringens hemmeligheter». Vi advarer mot sterke bilder.

Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren «Grisenæringens hemmeligheter». Vi advarer mot sterke bilder.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ