Flere tusen tonn med fisk i manko

De siste årene har nordmenn spist og eksportert flere hundre tusen tonn med fisk mer enn det som har blitt importert og fisket. – En forklaring kan være at det jukses, sier redaktør i Norsk Fiskerinæring.

Fisk fra havfiske utenfor Hasvik
Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

– Hvis du sammenligner det som blir fisket i Norge og det som blir eksportert, så er det noe som ikke stemmer. Vi spiser og eksporterer en god del mer enn det som blir rapportert at vi fisker, sier redaktør i tidsskriftet Norsk Fiskerinæring, Thorvald Tande Jr. Det var de som omtalte saken først.

Tall fra Sjømatrådet og Fiskeridirektoratet viser at forbruket av torsk i Norge er langt større enn tilførselen.

Totalt er det snakk om nesten 400.000 tonn med torsk i manko de siste ti årene, og i gjennomsnitt 35.000 tonn i manko per år.

– En forklaring kan være at det jukses. At det landes mer fisk enn det som blir rapport offisielt til Fiskeridirektoratet. En annen forklaring kan være vanskeligheter med omregningsfaktorene, sier Tande Jr.

Komplisert prosess

Direktør i Fiskeridirektoratet, Liv Holmefjord, sier til tidsskriftet Norsk Fiskerinæring at eksporten består av forskjellige produktkategorier, som filet, saltfisk og klippfisk.

– Om vi skal måle samlet vekt av denne eksporten mot det som er fisket og importert, må vi regne oss tilbake på hva de ville veid da, sier hun.

Hun mener at disse utbyttefaktorene varier veldig, avhengig av produksjonsmetode og hvor lenge fisken lagres før den eksporteres, og dermed registreres i eksportstatistikken.

Asbjørn Rørtveit, direktør i Norges sjømatråd, mener det er en komplisert prosess når man prøver å regne seg tilbake på hva som var produktet som selges i butikker i Norge eller eksporteres ut av landet og hva som var den opprinnelige vekten på det produktet når den ble levert på fiskebruket.

Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Rørtveit forteller at det er mange feilkilder i omregningen, men likevel er det den beste beregningen som finnes, ifølge han.

Foto: Marius Fiskum

Kan man stole på statistikken da?

– Det er mange feilkilder i en slik prosess, der du skal regne deg fra produktvekt til rundvekt. Jeg kan nevne klippfisken til Portugal som et eksempel. Den har en høyere tørrhetsgrad enn klippfisken til Den dominikanske republikk, sier han.

Rørtveit forteller at fordi markedet foretrekker forskjellig typer klippfisk, så vil omregningsfaktorene bli feil for begge fordi det blir gjennomsnitt av begge markedene. Samtidig mener han det er den beste beregningen som finnes

Bedre kontroll

Disse tallene gir også bekymringer på Stortinget. Stortingsrepresentant for KrF, Steinar Reiten, mener fiskeriminister Per Sandberg må selv se nærmere på saken og undersøke om det er snakk om feil ved innveiing av fisk eller underrapportering av fangst i stor grad.

Steinar Reiten

Steinar Reiten mener det er fiskeriministerens og regjeringens soleklare plikt å sikre at det ikke foregår juks med innrapporteringen, og mener statsråden har vært alt for tilbakelent.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Avviket her er såpass stort og konsistent over tid at jeg mener fiskeriministeren ikke bare kan lene seg tilbake og vise til svar fra Fiskeridepartementet om at det kan være mulige feilkilder, sier han, og legger til:

– Her må fiskeriministeren snarest ta nødvendige grep for å bringe klarhet i hvorvidt det foregår underrapportering i stor skala.

Krever svar

Fiskeriminister Per Sandberg understreker at de vet det skjer ulovligheter, og anerkjenner at de ikke har all kunnskapen ennå. Det er bakgrunnen for at regjeringen i juni satte ned et offentlig utvalg som skal gi råd om framtidens fiskerikontroll.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg mener at som en av verdens største sjømatnasjoner, så er kampen mot ulovlig fiske og fiskerikriminalitet i et videre perspektiv spesielt viktig for Norge.

Foto: Lars Petter Kalkenberg

Reiten krever at utvalget går inn i denne statistikken, og forklarer hvorfor det konsumeres og eksporteres 35.000 tonn mer enn det som blir rapportert at vi fanger og importerer av rundfisk. Han begrunner det med at vi ikke kan leve med usikkerhet rundt tallmaterialet som kan bidra til å svekke tilliten til kontrollsystemet for landing av fisk.

– Verken Fiskeridirektoratet eller Fiskeridepartementet har noe annerledes svar i dag enn det de hadde for 25 år siden. Folk i fiskerinæringen har flere ganger satt søkelyset på dette, men det har ennå ikke skjedd noen endringer, sier han.

Det nye utvalget skal se på hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene, og forbedre evnen til å avdekke og straffe de som med viten og vilje bryter loven.

– Målet er å få en mer effektiv nasjonal kontroll, en enklere hverdag for næringa og økt tillit til norsk sjømat i krevende sjømatmarkeder, sier Sandberg.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger