Hopp til innhold

Flere studenter sliter psykisk

Hver femte student sier de har alvorlige psykiske plager, og flere enn én av åtte studenter mestrer ikke studiehverdagen, viser en ny undersøkelse.

Skolepress

Rundt én firedel av kvinnelige studenter rapporter om alvorlige psykiske symptomplager.

Foto: Colourbox

Studenters psykiske helse har blitt forverret de siste fire årene. Det viser undersøkelsen Studenters helse og trivsel (SHoT) 2014.

Hver femte norske student oppgir i undersøkelsen at de har alvorlige psykiske plager. Omfanget er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe.

Studien anslår også at mellom 4 og 6 prosent av studentene med alvorlige og mange psykiske symptomplager, ikke har søkt om hjelp.

På forespørsel fra studentsamskipnadene har TNS Gallup spurt 13.663 norske studenter om hvordan de opplever studietiden. Resultatene av undersøkelsen ble overrakt helseminister Bent Høie på onsdag.

– Det er viktig å legge like mye vekt på psykisk helse som fysisk. Ensomhet er faktisk like skadelig som å røyke, sier Høie til NTB.

Kvinnelige studenter sliter

Rundt én firedel av kvinnelige studenter rapporter om alvorlige psykiske symptomplager. 12 prosent av de mannlige studenter rapporterer om det samme.

Andelen med alvorlige psykiske symptomplager har økt blant begge kjønn siden undersøkelsen sist ble gjennomført i 2010, men økningen er tre ganger større blant kvinner enn menn.

Leder for helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Kari Jussie Lønning, sier de er særlig bekymret for denne økningen.

– Vi ser at kvinnelige studenter sliter mer med opplevelsen av å mestre studiene enn mannlige studenter, selv om de gjennomfører like bra og heller ikke stryker oftere. Dette betyr at de tar studiekravene enda tyngre inn over seg, forklarer Lønning.

– De fleste har store forventninger til at studentlivet skal være en lykkelig tid med vennskap og store omgangskretser. Kontrasten til den ensomme virkeligheten blir spesielt stor i denne livsfasen, sier Lønning til NRK.

Hun understreker samtidig at majoriteten av studentene trives og har det bra. De fleste studentene rapporterer at de mestrer studiehverdagen og at de opplever studentlivet som meningsfullt.

Vil ha to fastleger for studenter

Iselin Nybø (V), nestleder i utdanningskomiteen, mener regjeringen bør prioritere studenter når de skal styrke behandlingstilbudet innen psykiatri, slik som regjeringen har forpliktet seg til i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene.

Venstre har foreslått at regjeringen gir studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet.

– Dette er unge mennesker i en sårbar fase. Vi må senke terskelen deres til å søke hjelp. Dette gjør vi ved å fjerne praktiske hindringer som manglende tilgang til fastleger og psykologer, sier Nybø til NRK.

I et representantforslag ber også Stortinget regjeringen om å etablere en statlig tilskuddsordning for å øke allmennlegekapasiteten ved studiesteder og i kommuner som har en høgskole eller et universitet.

– Vi fremmet forslaget i Stortinget i vår, men forslaget er ikke behandlet enda, sier Nybø.

AKTUELT NÅ