Hopp til innhold

Flere søker hjelp for cannabis-problemer

Samtidig som folk flest bruker mindre cannabis enn tidligere, øker antallet som søker hjelp mot problemer med det narkotiske stoffet.

Fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at nordmenn drikker mindre, men beslaget av narkotika øker

Det er et av funnene i Folkehelseinstituttets nye rapport «Rusmidler i Norge 2016».

– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut. Utviklingen i narkotikabruk er positiv, sier Anne Line Bretteville-Jensen, Folkeshelseinstituttets forskningsleder for narkotika, til NRK.

– Enten ser vi en stabilitet i bruken eller en nedgang. Samlet sett bruker nordmenn mindre narkotika, spesielt de yngste, sier hun.

Les også: Stortingsrepresentant: – Selvmordsforebygging har vært et forsømt område

Flere søker behandling

Ifølge rapporten oppgir færre ungdommer enn tidligere at de har prøvd narkotiske stoffer. Dette gjelder også for cannabis.

– Samtidig som vi ser at folk flest bruker cannabis i mindre grad, så har vi et økende antall personer som søker behandling med cannabis som hovedproblem. Antallet personer har økt med nærmere 40 prosent siden 2010. Det er en betydelig økning, sier Bretteville-Jensen.

Les også: – Ungdomskriminaliteten øker

Forskjellige situasjoner

3000 flere fikk behandling for rusproblemer i 2015, enn fem år tidligere. Uteseksjonen har ikke opplevd en særlig oppgang i henvendelser, men har god erfaring med behandling av cannabis-avhengighet.

– Mange opplever å få dårligere korttidshukommelse, som ofte preger skole- eller jobbhverdagen. Noen blir mer tilbaketrukket og sliter i sosiale situasjoner. Det er da mange søker hjelp hos oss, teamleder i Uteseksjonen i velferdsetaten i Oslo kommune, Håvard Haugstvedt.

I all hovedvekt så er det unge menn mellom 18 og til midten av 20-årene. De har helt forskjellige situasjoner. Noen har lav utdanning og sliter å komme inn på arbeidsmarkedet, mens andre har høy utdannelse og har godt betalte jobber.

– Vår erfaring er at de som sliter med avhengighet og har et kravstort hjelpeapparat ofte støter det hjelpeapparatet vekk, selv om intensjonene er gode, sier Haugstvedt.

– Det er viktig med romslighet. Utforsk hvorfor avhengigheten har blitt så stor. Ta det litt etter litt, sier han.

Les også: Dette beslagla tollvesenet i fjor

Lyspunkt

AKTUELT NÅ