Flere slepebåter til Sørlandet

Under dagens pressekonferanse varslet statsminister Jens Stoltenberg at de nå vil styrke beredskapen langs Sørlandskysten etter forlistet av Full City utenfor Langesund.

Luftfoto av Full City
Foto: Jan Gulliksen / NRK

I en pressemelding gjør regjeringen det nå klart at de vil etablere en statlig slepebåtkapasitet på Sørlandet så fort som mulig.

Vil sikre rask responstid

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen slått fast at vi vil sikre en god slepebåtkapasitet med rask responstid langs hele kysten, sier statsminister Jens Stoltenberg i pressemeldingen.

– Beredskapen i Nord-Norge er ivaretatt. Når vi nå får på plass en fast stasjonert slepebåt på Sørlandet styrker dette både oljevernberedskapen og den generelle sjøsikkerheten. Regjeringen vil også utarbeide en plan for utbygging av slik slepebåtkapasitet på Vestlandet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen under dagens pressekonferanse.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Har etterspurt slepebåter i lang tid

– Økt slepebåtkapasitet på Sørlandskysten er en sak Venstre har tatt opp med regjeringen ved gjentatte anledninger og hvor vi har fått negative tilbakemelinger av fiskeriminister Helga Pedersen (Ap). At regjeringen nå varsler at dette nå kommer på plass er selvsagt positivt, men det har tatt altfor lang tid, sier Gunnar Kvassheim i Venstre.

Ifølge Kvassheim har Venstre presset på for en opptrapping av oljevernberedskapen og i alt foreslått om lag 170 mill. kroner i økte bevilgninger til dette. Dette har regjeringen ikke gitt sin støtte til.

– Venstre har nå forventninger om at regjeringen presenterer en forpliktende og konkret plan for hvordan regjeringen vil følge opp Kystverkets anbefalinger om en opprystning av oljevernberedskapen. Regjeringen har så langt ikke fulgt disse anbefalingene opp. Det er avgjørende at dette kommer på plass, og regjeringen må konkretisere og tallfeste en opptrapping av beredskapen, sier Kvassheim.

Fagfolk har i flere år pekt på den manglede slepebåtkapasiteten i Sør-Norge.

– Allerede da jeg var beredskapsdirektør i kystverket i 2003, var departementet kjent med at vi etterlystreslepebåtkapasitet også i Sør-Norge. Vi fikk det etter press fra blant annet NRK Brennpunkt på plass i Nord-Norge, men først nå etter ulykken er det altså bestemt at det skal innføres også i sør, sier tidligere direktør i Kystverket Tor Christian Sletner.

Reiser til Langesund

Statsminister Jens Stoltenberg reiser i ettermiddag sammen med fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) til Langesund for å se på skadene den Panama-registrerte lastebåten Full City forårsaket etter at den gikk på grunn fredag i forrige uke.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger