Hopp til innhold

Flere skal sendes ut av Norge

Regjeringen sier flere kriminelle og uønskede asylsøkere skal ut av Norge. Det kan Høyesterett sette en effektiv stopper for.

Video Asylsøkere

Regjeringen bevilger penger for å utvide og ruste opp Trandum lukkede utlendingsinternat.

Regjeringen skal bruke 90 millioner på å få flere kriminelle og uønskede asylsøkere returnert og internert.

– Det er nødvendig å returnere dem som ikke frivillig returnerer. Folk som ikke har krav på lovlig opphold i Norge skal ikke oppholde seg her, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Justisminister Knut Storberget er helt enig.

– Det er også viktig for å bevare tilliten til, og grunnlaget for, hele asylpolitikken. Da kan vi ikke ha det slik at folk bare blir her, sier Storberget.

Det de ikke forteller, er at en dom i Høyesterett kan gjøre intensjonene til en papirtiger.

Får ikke forskjellsbehandle

Dommen som rokker ved satsingen, kom etter at en 22 år gammel ghaneser ble tatt for å selge tre gram hasj. Både Tingretten og Lagmannsretten kom til at asylsøkeren undergravet asylinstituttet og dømte ham til ubetinget fengsel.

I forrige måned kom imidlertid Høyesterett til at dette var forskjellsbehandling. De avsa kjennelse om at han og andre asylsøkere måtte likebehandles med andre. Dermed ble han idømt 21 dagers ubetinget fengsel og ble løslatt.

Nå aner ikke politiet hvor ghanseren er.

Og presedensen er satt. Politiet kan ikke uten videre varetektsfengsle asylsøkere som selger små kvanta med narkotika. De kan bare ta personalia og slippe asylsøkerne fri igjen.

Det eneste som kan få Høyesterett til å gå mer i takt med lovgiverne, er en lovendring. Den har ikke regjeringen snakket om.

Det de har snakket om, er målsetningen for satsingen på å få sendt hjem kriminelle og uønskede asylsøkere.

Viktig med rask retur

Målsetningen er imidlertid klar. Stoltenberg mener økt antall uttransporteringer vil redusere antallet asylsøknader fra personer uten beskyttelsesbehov.

De 90 nye millionene fordeler seg på 37 millioner kroner til styrket arbeid med frivillig retur, 22 millioner kroner til styrking av politiets arbeid med uttransporteringer og 33 millioner kroner til 50 nye plasser ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

5900 skal ut

Som følge av dette øker regjeringen måltallet for antallet returer i 2010, frivillige og ved tvang, fra 4.900 til 5.900.

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser en nedgang på 36 prosent i asylanttilstrømmingen i første kvartal 2010. Fra 2008 til 2009 økte antallet frivillige returer med 40 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger