Flere sender kontantstøtten ut av landet

Rundt 900 foreldre sender hver måned kontantstøtten hjem til barna i utlandet. I løpet av året utgjør det opp mot en vanlig årslønn i hjemlandet.

En liten gutt med krøllete hår og blå trøye leies av en kvinne og en mann. deres ansikter vises ikke

I UTLANDET: Mange arbeidsinnvandrere fra EØS-land har familie i hjemlandet. Ifølge Nav øker eksporten av kontantstøtte.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

– Dette henger jo nøye sammen med arbeidsinnvandringen, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

En fersk rapport fra Nav viser at mens færre nordmenn bruker ordningen nå enn før, har andelen som sender pengene ut av landet, økt.

Yngvar Åsholt

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, sier de ser en økning i antall arbeidsinnvandrere som sender kontantstøtten ut av landet.

Foto: NAV

EØS gjør det mulig

I 2014 var det i gjennomsnitt rundt 900 personer per måned som fikk såkalt eksportert kontantstøtte. 70 prosent av dem har polsk statsborgerskap.

Formålet med kontantstøtten er at den skal gjøre det lettere for foreldre selv å ta seg av barna sine, i stedet for å sende dem i barnehagen.

Men siden 2004 har EØS-reglene sørget for at også arbeidsinnvandrere kan motta kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Den gang gikk 0,2 prosent av alle kontantstøtteutbetalinger til utlandet. I dag er andelen cirka fire prosent.

Selv om begge regjeringspartiene har tatt til orde for å fjerne eksportmuligheten, er det fortsatt lovlig å sende pengene til kone og barn i et annet EØS-land.

Mer enn en årslønn i Litauen

Pengene de sender hjem utgjør en stor del av familiens inntekter. I dag er støtten på 6000 kroner i måneden. En full kontantstøtteperiode gir en skattefri utbetaling på 66 000 kroner, som er 13 prosent av en gjennomsnittlig norsk årslønn. I Polen, derimot, utgjør summen nærmere 80 prosent av en årslønn.

Dersom man slår sammen barnetrygd, som også kan eksporteres, med kontantstøtten, utgjør utbetalingen 95,8 prosent av en gjennomsnittslønn i Polen. I Litauen kommer man enda lenger med pengene. Der var en vanlig årslønn 63 500 kroner i 2013. Dersom en arbeidsinnvandrer sender hjem både kontantstøtte og barnetrygd blir summen over 77 000 kroner i året, altså mer enn en vanlig lønnsinntekt.

70 millioner ut av landet

Ifølge Nav-rapporten kan dette gjøre det «mer økonomisk attraktivt for EØS-borgere fra lavkostland, med barn i kontantstøttealder, å jobbe i Norge». Forskerne har foreløpig ingen svar på hvordan denne faktoren spiller inn sammenlignet med andre forhold som påvirker arbeidsinnvandringen.

Nav understreker også at kontantstøtten utgjør en relativt liten del av ytelsen som eksporteres fra Norge hvert år. Dersom eksportandelen blir like høy i 2015 som i 2014, vil det betyr at rundt 70 millioner kroner blir sendt ut av landet i løpet av året.

– Vi ser ikke noen store problemer med dette. I tillegg er dette en tidsbegrenset ordning, sier Åsholt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger