NRK Meny
Normal

Flere overlever alvorlige hodeskader

Hodeskader er den viktigste årsaken til at folk dør på sykehus etter ulykker. Men nå er det langt flere som overlever.

eken

KOMPETANSE: Bedre kompetanse både på skadestedet og sykehuset bidrar til de gledelige tallene, sier Torsten Eken, overlege og seniorforsker.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen / NRK

De siste årene har stadig flere alvorlig skadde pasienter blitt fraktet til akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvar for mer enn halve Norges befolkning.

Nå viser en stor kartlegging at sjansene for å overleve er blitt mye høyere.

Stor framgang

– Før 2005 døde nesten halvparten av pasientene med kritiske hodeskader, mens nå er det godt under en tredjedel som dør, sier overlege og seniorforsker Torsten Eken til NRK.

Sammen med tre andre leger og forskere fra OUS og AHUS har Eken analysert behandlingsresultatene for 12.191 traumepasienter innlagt på Oslo Universitetssykehus i perioden 2001 til 2011.

De fant altså at det har skjedd en stor forbedring fra 2005 og framover når det gjelder akkurat disse pasientene.

– Forbedringen har spart over 100 liv de siste åra, sier Eken.

Flere årsaker

Han peker på en rekke forbedringer som har skjedd i behandlingen i denne perioden:

– Vi har fått bedre kompetanse på skadestedet og i sykehusene rundt i regionen. Det skjer en raskere overflytting av pasientene til Oslo Univeritetssykehus. Og ikke minst har Oslo Univeristetssykehus satt inn flere erfarne nevrokirurger med traumekompetanse, slik at pasientene blir raskt operert når de kommer inn. På denne måten minsker man risikoen for alvorlige hjerneskader, sier Eken.

Sykehusledelsen forsikerer at de er klar over hvor viktig det er at de beste spesialistene er tilgjengelig for akuttmottakene til enhver tid.

– Vi har lagt vekt på at traumeoverlegene skal ha tilgang til de speialistene de trenger når de trenger dem. Det skal være et bredt fagmiljø hele døgnet, som kan håndtere traumepasientene, sier sjefen for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skraastad, til NRK.

Godt liv

– Denne undersøkelsen i Traumeregisteret ser bare på hvor mange med kritiske hodeskader som overlever, men vi regner med at bedre pasientbehandling også har ført til at flere unngår store skader og dermed har fått en større mulighet til å komme tilbake til et brukbart liv, sier Eken.

Andrè Berg (28) måtte lære det meste på nytt etter at han krasjet med sykkel som barn og fikk en alvorlig hodeskade. Han lå to måneder i koma etter operasjonen. Men nå er han i god form.

– Jeg trener både svømming, løping og sykling, og neste helg stiller jeg i Oslos bratteste, sier Berg. Han jobber blant annet frivillig i Personskadeforbundet, men håper også å komme ut i vanlig arbeid snart, sier Berg.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i det forholdsvis ferske traumeregisteret ved Oslo Universitetssykehus.

– Registeret er viktig både for å se om vi har blitt bedre, og for å sammenligne resultater mellom sykehus, slik at vi kan lære av hverandre, sier Eken, som tror forbedringen i behandlingen vil fortsette, slik at enda flere vil overleve kritiske hodeskader i åra framover.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger