Flere nektes statsborgerskap i Norge

UDI nektet i fjor 341 personer å bli norsk statsborger. Mistanker om løgn eller bruk av falske papirer ligger bak mange av sakene.

Nektes statsborgerskap

VIDEO: Flere enn før nektes norsk statsborgerskap, fordi myndighetene tviler på identiteten deres.

– Vi har sterk fokus på å avklare identitet, særlig knyttet til statsborgerskap. Nå er det flere som har fått avslag enn en tidligere, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt for oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nesten 13.000 mennesker med bakgrunn i et annet land ble norske statsborgere i fjor.

Karl Erik Sjøholt

ØKNING: Karl Erik Sjøholt i UDI kan fortelle om en økning i antall personer som fikk avslag på søknad om statsborgerskap i 2013.

Foto: UDI

I Oslo rådhus og andre steder over hele landet ble det derfor holdt egne seremonier. Nye landsmenn får der avlegge et troskapsløfte og feire sin nyvunne status.

Falske papirer

«Furet værbitt over landet med de tusen hjem», ble det sunget i Oslo rådhus under en slik seremoni NRK overvar.

Men i 341 tilfeller ble søkere nektet å bli norsk statsborger.

Noen av årsakene til at utlendingsmyndighetene må avslå slike søknader er når de blir i tvil om søkerne er den de gir seg ut for å være, eller har mistanke om at papirene er falske.

– Det betyr ikke nødvendigvis at flere bruker falske papirer eller har uklar ID, men vi i myndighetene har blitt bedre til å se den problematikken, sier Sjøholt i UDI.

– Men kan det være at flere jukser siden dere avslår flere søknader?
– Det er vanskelig å si klart at flere jukser, men vi vet at noen bruker falske dokumenter. Da er det viktig at vi avslører det og ikke gir statsborgerskap til noen som ikke skal ha det, svarer Sjøholt.

UDI opplyser at de som forsøker seg med forfalskede papirer også kan risikere å miste sin rett til å være i Norge på grunn av lovbruddet, og kan ende i fengsel eller bli utvist.

Frp: – Å få statsborgerskap skal henge høyt

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet mener det gjøres mye for å hindre at folk som har oppgitt feil opplysninger blir norske statsborgere.

Hun mener det er viktig.

– Det er bra med strenge krav for statsborgerskap. Å få statsborgerskap skal henge høyt, sier Horne til NRK.

Statsråden understreker at det finnes en del krav, og at det blant annet eksisterer et introduksjonskurs for dem som vil bli norske statsborgere. Slik hun ser det har kravene og kontrollen blitt skjerpet inn de senere år, og det er hun fornøyd med.

– De som gir feilaktige opplysninger må ikke få statsborgerskap, sier Horne.

Horne om å nektes statsborgerskap

VIDEO: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) om at personer nektes statsborgerskap.

Noen blir også avslørt etter å ha fått norsk pass

To stjålne pass som dukket opp igjen, men med andre passbilder

TRUKKET TILBAKE: 15 personer ble fratatt sitt norske statsborgerskap i fjor.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

«Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover. »

Slik lyder troskapsløftet som nye statsborgere kan avgi under en egen høytidelig seremoni for å feire nye borgere av Norge.

Men ikke alle som har fått statsborgerskap har snakket sant.

I fjor mistet 15 personer sitt norske statsborgerskap etter å ha blitt tatt i løgn eller dokumentfalsk.

Mange av dem oppga å være fra Irak, Afghanistan eller Somalia.

– I tilfellene der vi har trukket tilbake statsborgerskap er det som regel slik at personen har gitt motstridende opplysninger. Et eksempel er at de har kommet med informasjon om flere ulike identiteter, sier UDI-avdelingsdirektør Sjøholt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger