Hopp til innhold

Flere legges inn med alkoholskader

De siste ti årene har antall innleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 prosent, og over dobbelt så mange legges inn for leverskader.

Vinglass.

Fagpersoner NRK har snakket med er spesielt bekymret for at stadig flere kvinner legges inn med alkoholskader.

Foto: Colourbox

I 1999 ble 2505 personer innlagt på grunn av alkoholskader, mens i 2009 ble 3586 personer innlagt på grunn av skader eller sykdommer som følge av alkohol. Blant disse var 2371 menn og 1215 kvinner.

LES OGSÅ: Alkoholisme vanligste dødsårsak

Økningen er på godt over 1000 personer eller 45 prosent. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

De siste ti årene ser man en fordobling av antall personer som legges inn med leverskader. Også antall personer innlagt med alkoholforgiftning har doblet seg.

– Kvinner bruker vanedannende medikamenter

Fageksperter sier de opplever en økning av kvinner som kommer til behandlingssentrene i Norge.

– Det er en skummel trend når det gjelder alkoholskader, og vi ser den i større grad hos kvinner, sier rusmedisiner Rune Tore Strøm på akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus.

Han er bekymret for utviklingen.

– Dette er toppen av et isfjell. Det har vært en økning i antall kvinner som kommer til behandling, og det er mange kvinner og menn som trenger behov for behandling og som ikke søker hjelp, sier han.

Strøm mener kvinnene i større grad misbruker vanedannende medikammenter sammen med alkohol.

– Vi ser at sove- og nervetabletter er mer brukt hos kvinner, og at leger ofte skriver ut slike medikamenter til kvinner, sier han.

(Saken fortsetter under grafikken.)

Innleggelser med alkoholrelaterte hoveddiagnoser 1999 – 2008

Innleggelser med alkoholrelaterte hoveddiagnoser 1999 – 2008.

Foto: Grafikk

Kan ende opp med et dobbelt problem

Jon Agnar Johansen er daglig leder ved Trasoppklinikken i Oslo. Også han ser at beroligende medikamenter ofte blir utskrevet til kvinner.

– Vi vet jo at langvarig alkoholmisbruk fører til angst og depresjoner. Får man benzodiazepiner mot dette kan man i neste omgang få et dobbelt problem. Det er få gode grunner for å ta dette medikamentet, sier han.

Gry Mørkrid har flere ganger vært til behandling for sitt alkoholmisbruk.

– Jeg drakk og ruset meg i mange år, men jeg klarte å holde på en jobb. Jeg sa opp jobbene før jeg mistet dem, slik at jeg skulle få gode referanser til neste jobb. Slik hanglet jeg i mange år frem til å 2000. Da la jeg meg inn, sier Mørkrid.

LES OGSÅ: Flere nyfødte får skader fordi mor drikker

Innleggelser med alkoholrelaterte hoveddiagnoser 1999 – 2008

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totalt

2505

2594

2500

2903

2960

3099

2950

3357

3734

3877

Menn

1741

1812

1778

2029

2069

2225

2047

2304

2522

2679

Kvinner

764

782

722

874

891

874

903

1053

1212

1198

Akutt forgiftning (m)

560

633

632

789

818

880

835

925

1,121

1273

Akutt forgiftning (k)

409

458

414

472

480

492

500

634

722

706

Psykiske lidelser (m)

813

848

752

725

706

704

651

684

686

707

Psykiske lidelser (k)

183

193

144

170

144

118

131

140

159

155

Leverskader (m)

309

273

343

466

509

600

520

656

677

660

Leverskader (k)

160

123

155

221

256

251

259

272

326

335

Hjertesykdom (m)

32

17

18

16

17

13

9

10

8

6

Hjertesykdom (k)

4

1

2

2

3

1

2

1

0

0

Gastritt (m)

27

41

33

33

19

28

32

29

30

33

Gastritt (k)

8

7

7

9

8

12

11

6

5

2

Lyspunkt

AKTUELT NÅ