Flere kvinner sliter med å få muslimsk skilsmisse i Norge

Flere norske muslimske kvinner varsler om store problemer med å få godtatt en muslimsk skilsmisse i Norge. – Kvinner opplever av og til å bli presset til gi fra seg rettigheter, for at mannen skal gå med på skilsmisse, sier forsker.

Rania Jalal Al-Nahi og Yousef Assidiq

KJEMPET FOR NY KJÆRLIGHET: Rania Jalal Al-Nahi ønsket å oppløse sitt tidligere ekteskap, men opplevde at livet ble satt på vent fordi hun fortsatt var ansett som muslimsk gift. Her er hun sammen med sin nye kjæreste, Yousef Bartho Al-Nahi.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I to år prøvde Rania Jalal Al-Nahi å få hjelp av sin moske i Norge til å skille seg fra sin eksmann.

– Jeg ønsket at de kunne mekle, og få i stand en skilsmisse, forteller Rania Jalal Al-Nahi til NRK.

Moskeen skal ha rådet henne til å gjøre et nytt forsøk på ekteskapet.

Rania Jalal Al-Nahi

– Det går litt på min sivile status, litt på psyken, og det å ikke føle at en annen person eier deg, forklarer Rania Jalal Al-Nahi om hvorfor det var viktig å også få en religiøs skilsmisse.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Til slutt sa de at de ikke kunne hjelpe, fordi de hadde blitt gitt vigselsrett av Fylkesmannen, men ikke skilsmisserett.

NRK har prøvd å få en kommentar fra moskeen på påstandene om at de ikke hjalp kvinnen. Moskeen har ikke svart på NRKs henvendelser.

Etter norsk lov kan man få skilsmisse hos Fylkesmannen eller unntaksvis ved dom, men i mange muslimske miljøer godtas det ikke at et par er sivilrettslig skilt, dersom ekteskapet ikke også er religiøst oppløst.

Al-Nahi ønsket å gå videre da hun fikk seg ny kjæreste, men opplevde at livet ble satt på vent, fordi hun fortsatt var muslimsk gift:

– Det går litt på min sivile status, litt på psyken, og det å ikke føle at en annen person eier deg, utdyper hun.

– Presses til å gi fra seg rettigheter

Arbeiderpartipolitikeren fra Groruddalen, Jan Bøhler, har fått mange henvendelser fra muslimske kvinner som forteller om store problemer med å bryte ut av ekteskap:

Tone Linn Wærstad

En muslimsk mann har rett til å skille seg fra sin kone, uten å ha noen årsak. Kvinner har svakere rettigheter, i de fleste tilfeller må de bevise i en sharia-domstol at en eller flere betingelser ikke er oppfylt, sier forsker Tone Linn Wærstad.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg har hørt om kvinner som har fortsatt i forholdet fordi det blir for vanskelig å skille seg. De møter for mange umulige barrierer.

Ifølge Bøhler prøver noen av kvinnene å komme ut av ekteskapet ved å betale tilbake medgift.

Av og til opplever kvinner at de må gi fra seg rettigheter, for å få mannens tillatelse til å skille seg, sier Tone Linn Wærstad, postdoktor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet doktorgrad om muslimske skilsmisser i Norge.

– I tvisteløsninger ved skilsmisse, blir gjerne kvinner presset til å gi fra seg rettigheter i boet, og også i barnefordelingssaker mot å få en religiøs skilsmisse.

Lettere for menn å skille seg fra kona

En muslimsk mann har rett til å skille seg fra sin kone, uten noen årsak. Kvinner har svakere rettigheter, i de fleste tilfeller må de bevise i en sharia-domstol at en eller flere betingelser ikke er oppfylt, sier forskeren:

– Det er mange ulike skilsmisseinstitutter i islamsk rett, men et klassisk problem er at menn har mye lettere tilgang til skilsmisse enn det kvinner har.

Disse situasjonene er ofte knyttet opp til at mannen ikke ønsker å skille seg, eller å gi den religiøse skilsmissen til kona, selv om hun da allerede har en norsk skilsmisse, og ønsker å gå ut av ekteskapet, sier Wærstad.

Ifølge forskeren er problemet også knyttet til krav i tradisjonell, muslimsk familierett, og kultur, som sier man ikke skal gå ut av ekteskapet før man i hvert fall har prøvd en gang til.

– Det er et krav om gjenforening, sier Wærstad.

– Moskeene må skjerpe seg

Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen, sier de samarbeider med fire-fem andre store moskeer for å håndtere saker der kvinner kommer i en skvis.

Basim Ghozlan

– Moskeene blander seg i utgangspunktet ikke inn i skilsmissesaker, fordi det er domstolen som skal behandle disse sakene, men fordi mange kvinner blir hengende imellom, så mener jeg at moskeene må skjerpe seg litt, og jobbe mer med saken, sier forstander av Rabita-moskeen, Basim Ghozlan.

Foto: NRK

Det er et problem, og jeg er kjent med en del saker. Jeg tror ikke moskeene nekter, men at de mangler ressurspersoner, krefter og kunnskap til å håndtere disse sakene, som er vanskelige og krevende.

Han legger til at det også kan hende at noen moskeer også mangler godvilje til å løse problemet.

Problemet er at moskeen i utgangspunktet ikke blander seg i skilsmissesaker, fordi det er domstolen som skal behandle disse sakene, men fordi mange kvinner blir hengende imellom, så mener jeg at moskeene må skjerpe seg litt, og jobbe mer med saken, sier Ghozlan.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger