Hopp til innhold

Flere kvinnelige listetopper

Flere kvinner enn tidligere har inntatt førsteplassen på stortingspartienes lister så langt i nominasjonsprosessen

Kvinner blant partienes nominerte
Foto: Grafikk / NRK

Video nsps_upload_2009_1_1_17_54_11_1385.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Flere kvinner på listetoppen.

Nominasjonsprosessen foran stortingsvalget til høsten er kommet langt i de sju partiene som i dag er representert på Stortinget.

Senterpartiet er kommet lengst, SV kortest.

Ser vi på de kandidatlistene som nå er klare for disse sju partiene, finner vi at en mann er stilt på førsteplass på 57 av listene, mens kvinner er på topp på 41 av listene.

Dette betyr at det så langt i nominasjonsprosessen er flere kvinner på topp enn det som har vært vanlig.

Kristelig Folkeparti og Venstre har begge flere kvinner enn menn på førsteplass. KrF har hittil nominert 9 kvinner på topp og 7 menn, mens Venstre så langt har 7 kvinner og 6 menn på topp.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har begge like mange av hvert kjønn på topp. Senterpartiet har 9 kvinner og 9 menn på topp, mens Arbeiderpartiet har 7 kvinner og 7 menn på topp.

Høyre har 4 kvinner og 12 menn på topp, mens Fremskrittspartiet har 3 kvinner og 12 menn på topp.

SV har bare gjennomført nominasjon i 6 fylker hittil, og har 2 kvinner og 4 menn på topp.

Flest kvinner valgt inn i 1997

Ved stortingsvalget i 2005 ble det valgt inn 64 kvinner på Stortinget. Rekorden er 65 fra valget i 1997.

Nominasjonsprosessen så langt kan tyde på at det blir en god kvinnerepresentasjon ved høstens valg.

Men først skal det velges, og i denne sammenheng er det interessant å se hvor mange representanter de større partiene får inn på Stortinget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ