Flere utenlandske kriminelle kommer tilbake

Stadig flere utlendinger som har begått kriminalitet i Norge, bryter innreiseforbudet og kommer tilbake. Nå skal straffene for å bryte innreiseforbudet skjerpes.

Politibil på Oslo S

Etter påtrykk fra politiet går regjeringen inn for å tidoble straffen for å bryte innreiseforbudet.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Britha Røkenes

Politiadvokat Britha Røkenes

Foto: Politiet

Mange utlendinger blir utvist fra landet etter å ha begått kriminalitet her. De får ofte flere års forbud mot å komme tilbake til Norge.

Men i Oslo tar politiet nå stadig flere for å bryte dette innreiseforbudet. Det bekrefter politiadvokat Britha Røkenes.

– Enkelte hevder at forholdene i Europa er så vanskelig at de kommer til Norge for å livnære seg her, men dette er en av mange årsaker til at de returnerer, sier Røkenes.

Seks av ti som pågripes for kriminalitet ved Grønland politistasjon er personer med utenlandsk opprinnelse – som ikke har noen tilknytning til Norge. De har ingen adresse her, heller ingen jobb. Ikke sjelden er de utvist fra Norge.

Dobbelt så mange bryter innreiseforbudet

Ved utgangen av mai i fjor hadde politiet i Oslo anmeldt 42 utlendinger for å ha reist inn i landet, selv om de hadde innreiseforbud.

På samme tid i år hadde de anmeldt 92, altså over dobbelt så mange.

– Det vil bety også en betydelig økning i antall saker vi må behandle, sier Røkenes.

Vil tidoble straffen

– Vi ser jo at en del av de som blir påtruffet, som har brutt innreiseforbudet, blant annet er tatt for vinningskriminalitet eller narkotikakriminalitet, sier Røkenes.

Etter påtrykk fra politiet, går regjeringen inn for å tidoble straffen for å bryte innreiseforbudet: Fra dagens 35 dager til minst ett års fengsel.

– Vi håper at det vil virke preventivt og få folk til å avstå fra å gjøre dette, sier Røkenes.

Statssekretær Pål Lønseth har tro på at tidobling av straffen vil ha stor betydning for kriminalitetsbekjempelsen.

– Vi er nødt til å markere tydelig at vi ikke aksepterer brudd på innreiseforbud. Det er ikke mange som bryr seg om straffen på 35 dager. Vi tror dette vil avskrekke flere fra å reise hit, sier Lønseth til NRK.

– Så er det slik at vi lever i et Schengen-område uten indre grenser. Det vil fortsatt være fysisk mulig å komme hit, men vi har nå etablert en streng reaksjon på lovbruddet. sier Lønseth.

Pål Lønseth i Justisdepartemenetet seier kriminelle som bryt innreiseforbod kan risikerer 2 års fengsel.

Hør intervjuet med statssekretær Pål Lønseth om innreiseforbud og straff.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger