Kraftig økning i eiendomsskatt på bolig

24 nye kommuner har nå innført eiendomsskatt på bolig. Samtidig øker kommunenes inntekter fra eiendomsskatten kraftig, viser nye tall fra SSB. En forhatt skatt, mener Huseiernes Landsforbund.

Trehus

Mer enn halvparten av landets kommuner krever nå at de som eier hus og hytter i kommunen må betale eiendomsskatt av eiendommene sine. Skatten er meget upopulær. Bildet er fra Risør, en av sørlandskommunene med eiendomsskatt.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Mer enn halvparten av landets kommuner har nå innført eiendomsskatt på hus og hytter, viser nye tall fra SSB.

I løpet av fjoråret valgte 24 nye kommuner å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Det brakte det samlede antallet kommuner som har innført denne skatten opp i 229.

Til sammen hadde kommunene inntekter på 3,7 milliarder kroner fra eiendomsskatten i 2013.

Inntektene fra eiendomsskatt fra boliger og hytter økte med nesten ni prosent sammenlignet med fjoråret, viser tallene.

  • Nederst i saken kan du se hvilke kommuner som har den høyeste eiendomsskatten.

– Dette er blant landets mest forhatte skatter, som innføres fordi mange kommuner drives for dårlig. Den innføres typisk når kommuneøkonomien er skakkjørt, sier leder Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Peter Batta leder Huseiernes Landsforbund.

- Dette en skatt som boligeierne må betale i tillegg til utgifter de har til renovasjon, vann og avløp, sier Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Huseiernes Landsforbund / NRK

Han mener at det som nå skjer i kommunebeskatningen er det motsatte av det som skjer med statsskattene når det gjelder bolig.

Batta viser til at fordelsbeskatningen ved egen bolig forsvant i 2005, samt fjerningen av arveavgiften og reduksjonen i formuesskatten fra nyttår.

Økte tre ganger mer enn prisveksten

SSB-tallene viser at boligeierne i gjennomsnitt betaler 3300 kroner i eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvadratmeter i 2014, mot rundt 3100 kroner året før.

Økningen er 6,5 prosent, tilsvarende tre ganger veksten i konsumprisene i løpet av 2013.

Høyeste rapporterte skattebeløp på en enebolig på 120 kvadratmeter var 8000 kroner i 2014, mens det laveste var 430 kroner.

Men dette er gjennomsnittstall. Mange med boliger med høy verdi, betaler langt mer.

– På en enebolig med en skattetakst på én million kroner er det typisk at en boligeier betaler 6000 kroner i eiendomsskatt, sier Batta.

Skattetaksten ligger ofte på 50-60 prosent av markedsverdien.

Blant landets mest mislikte skatter

Ipos MMI gjennomførte i 2013 en undersøkelse for Huseiernes Landsforbund som viste at færre enn en av tre oppfattet den kommunale eiendomsskatten som rettferdig i liten eller stor grad.

Samtidig oppfattet mer enn halvparten den som urettferdig. Kun den statlige dokumentavgiften ved kjøp av selveierboliger var mer upopulær.

– Det er helt entydig at de skattene og avgiftene som er knyttet opp mot det å eie sin egen bolig er de mest upopulære avgiftene, sier Batta.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener at boligbeskatningen i Norge er svært gunstig sammenlignet med mange andre land.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no / First Securities Foto

Rangeringen av skattene og avgiftene etter rettferdighet er omtrent uforandret de siste seks årene, men i tidligere gjennomførte undersøkelser har eiendomsskatten fremstått som enda mer upopulær.

– Boligskatten i Norge er lav

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener de negative effektene av eiendomsskatten på bolig er mindre enn de positive virkningene.

Han viser til at Norge har fått anbefalinger fra OECD og andre om å øke boligbeskatningen, og skjønner at kommunene bruker eiendomsskatt for å fylle på slunkne kommunekasser.

– Jeg er for eiendomsskatt på boliger, men det er ikke for å øke det samlede skattenivået, men for å redusere andre skatter som har større negative konsekvenser, sier han.

Store bykommuner «slipper unna»

Men i de store bykommunene som Oslo og Bergen, samt folkerike områder som Asker og Bærum, slipper folk unna den upopulære eiendomsskatten.

Oslo hadde eiendomsskatt på 1990-tallet , men den ble fjernet på slutten av tiåret.

Bergen fjernet skatten fra 1.januar 2013, mens Lindesnes har avviklet fra nyttår i år.

Men også Bergen er i økonomisk krise. Finansbyråd Liv Røssland (Frp) sa nylig at kommunen vurderer å gjeninnføre eiendomsskatten hun selv begravet for to år siden.

Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

Hvaler

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

8000 kroner

Rakkestad

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

7520 kroner

Stange

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

7350 kroner

Hamar

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

7203 kroner

Gjemnes

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6600 kroner

Namdalseid

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6500 kroner

Gjøvik

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6385 kroner

Sør-Odal

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6048 kroner

Meland

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6000 kroner

Sømna

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6000 kroner

Vadsø

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

6000 kroner

Nord-Odal

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5880 kroner

Vik

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5880 kroner

Alstahaug

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5865 kroner

Kristiansand

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5850 kroner

Naustdal

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5789 kroner

Stranda

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5760 kroner

Rygge

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm

5670 kroner

Kilde: SSB / Kostra. Tall for 2014

 

 

SISTE NYTT

Siste meldinger