Hopp til innhold

Nesten dobbelt så mange dør på sykehjem: Frykter flere vil dø alene

Stadig flere dør på sykehjem, fremfor på sykehus eller hjemme, der flere endte sine dager før. Sykepleierforbundet er bekymret over utviklingen.

Kari Marie Moell ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

PÅ SYKEHJEM: Sykepleier Mari Larssen er på besøk hos Kari Marie Moell (86) som bor på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

– Det viktigste for meg er at jeg er trygg. Og det føler jeg meg her, sier Kari Marie Moell (86). Hun bor på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter i Oslo, et sykehjem som har satset mye på omsorg og pleie av mennesker som går inn i den aller siste fasen i livet.

Sykehjemmet, som drives av Kirkens Bymisjon, deltar i et prosjekt i regi av Sykehjemsetaten for å øke kompetansen på lindrende behandling av gamle og døende.

– Jeg synes det er noe å strebe etter at ingen skal dø alene. Mange har dødsangst og mange eldre er alene, og da synes jeg det blir et paradoks at man skal dø alene når man har folk rundt seg 24 timer i døgnet, sier palliativ sykepleier, Mari Larssen.

Sykepleier Mari Larssen

SYKEPLEIER: Mari Larssen er sykepleier ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

Frykter at flere skal dø alene

Nesten halvparten av alle nordmenn som dør, tilbringer sine siste dager på sykehjem. Andelen har økt fra 27 til 48 prosent de siste 30 årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Det finnes ikke tall på hvor mange som dør alene, men Sykepleierforbundet ser tendenser de ikke liker.

– Det får vi også tilbakemelding om fra medlemmene våre og det de sier er at de er engstelige for at flere skal dø alene, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Hun viser til en NOVA-undersøkelse der 24 prosent av sykepleiere i sykehjem sa seg helt eller delvis enig i at pasienter dør alene på grunn av manglende personell.

– Hvis vi skal få til å få gode sykehjem, der pasienter og pårørende får god behandling, også ved livets slutt, må vi ha nok personell. Vi må ha gode rutiner og nok kunnskap til å ivareta pasientene på det stadiet, sier By.

Eli Gunhild By

BEKYMRET: Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: NRK

Mer papirarbeid

I takt med at flere ender på sykehjem og pasientene som kommer dit er sykere, må ansatte gjøre mer papirarbeid og de er mer presset på tid, sier lege og forfatter Audun Myskja.

– Vi ser at tiden ansatte har til pasientbehandling reduseres. Det er stadig flere som overvåker og færre som har direkte pasientkontakt. Det er en utvikling vi må gjøre noe med, sier han.

Han etterlyser mer debatt om prioriteringer i norske sykehjem.

– Vi kan ikke bare betale oss ut og øke bevilgninger. Vi bruker allerede i verdenstoppen. Så vi må se på hvor ressursene går, og vi må få bygd opp en ressursbruk som vi sikrer til pasientene, sier han.

– Tilstedeværelse er avgjørende

Myskja har fulgt mange gjennom livets slutt, og sier tilstedeværelse er avgjørende.

Audun Myskja

DØDEN: Lege og forfatter Audun Myskja har fulgt mange gjennom livets slutt.

Foto: Marte Garmann Johnsen

– I siste fase rakner det som holder kropp og sinn sammen. Vi får en hjelpeløshet der det er veldig mye knyttet til god pleie og menneskelig nærvær, sier han.

At ledelsen ved sykehjemmene prioriterer det er viktig for at man skal lykkes, sier Larssen.

– Det er helt essensielt at du har med deg ledelsen fra toppen. Da er det legitimt å leie inn. Har du en ledelse som ikke gjør det må du argumentere for hver gang du ønsker å leie inn ekstravakter fordi du har noen døende på huset.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ