Like mange dør av metadon som heroin

Metadon skulle redde liv og få ned antallet overdoser, men nå dør like mange personer av metadonoverdoser som av heroinoverdoser. Norske rusforskere er bekymret for utviklingen.

Marit Higraff intervjuer en rusmisbruker

Den anonyme 22-åringen forteller at mange unge rusmisbrukere kommer til sentrum på jakt etter statlige sponsede medikamenter som metadon og Subutex.

Foto: NRK

Metadonutdeling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skulle redusere antallet overdosedødsfall i Norge.

Etter 2009 har det vært en halvering av dødsfall med heroinbruk som dødsårsak, viser tall fra fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Samtidig har antall metadonrelaterte overdosedødsfall økt betraktelig siden 2010.

– Rundt 40 personer dør nå årlig av metadonrelaterte overdoser. Det er like mange som dør av heroinoverdoser. Dette er en utvikling som vi er bekymret for, sier Thomas Clausen, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Narkotikadødsfallene i statistikken fra SIRUS skyldes i hovedsak inntak av heroin (26 prosent), naturlige opiater fra legemidler (21 prosent) og metadon (24 prosent).

Det er uvisst om stoffene som forårsaket dødsfallet var legalt forskrevet av lege, som for eksempel metadon i legemiddelassistert rehabilitering, eller kjøpt illegalt.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Metadon skulle redde liv og få ned antallet overdoser, men nå dør like mange personer av metadonoverdoser som av heroinoverdoser. Norske rusforskere er bekymret for utviklingen.

VIDEO: Flere dør av metadonoverdoser

Selges ulovlig på gata

– Det er veldig mange unge som går rundt her, og er ute etter metadon eller Subutex, sier en 22 år gammel rusmisbruker til NRK.

NRK er ute med Uteseksjonen i Oslo på patrulje, og møter 22-åringen på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

– Subutex og metadon er vanlig blant de unge. Det sniffes og det skytes, forteller 22-åringen.

Han forteller at han kjenner som bruker disse stoffene, ikke er LAR-pasienter, og har kjøpt medisinene på gata.

Illegalt salg av subutex og metadon har sin pris. 80 prosent av de som dør av metadonoverdoser, er ikke pasienter i LAR-programmet. De skulle ikke hatt tilgang på disse stoffene, men har fått kjøpt de statlig utdelte rusbehandlingsmedikamentene illegalt på gata.

– Ideelt sett skulle LAR-behandlingen redde liv. Det er bekymringsfullt når medisinen kommer på avveie, og liv går tapt. Hvis man bruker LAR-medisiner sporadisk, og tar det når man får tak i det på gata, så kan det være livsfarlig, sier Clausen.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Narkotikadødsfall mellom 2003 - 2012

Narkotikadødsfall mellom 2003 - 2012, fordelt på dødsårsak

Foto: SIRUS

Helsedirektoratet

I 2010 kom Helsedirektoratet med nye retningslinjer som blant annet reduserte kontrollene knyttet til medikamentutdelingen. Siden 2010 har antall metadonrelaterte overdosedødsfall økt betraktelig.

– Vi ser selvfølgelig alvorlig på det. Vi tror nok ikke retningslinjene alene kan gi noe svar på det, sier Kristin Cordt-Hansen, fungerende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

– Er det grunn til bekymring for hele ordningen?

– Vi er bekymret, men vi har også sagt i våre retningslinjer at metadon ikke bør være et førstevalgsmedikament. Man bør velge et annet medikament som ikke er så dødelig. Det håper vi kan være med å redusere denne trenden vi har sett med metadonsdødsfall, sier Cordt-Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger