Hopp til innhold

Flere asylsøkere ønsker retur med pengestøtte fra Norge

Det er en kraftig økning i pågangen av asylsøkere som ønsker å reise tilbake, med norsk pengestøtte. Mange av dem som søker kom nylig til Norge, men opplever at livet her ikke ble som de hadde tenkt.

Asylsøker

Det kan ta år å få behandlet søknad om asyl og familiegjenforening. For mange blir ventetiden for lang.

Foto: NRK

– De har hatt en tanke om at når de kommer til Norge, skulle de få beskyttelse ganske raskt. Og de skulle få mulighet til å komme i jobb og utdanning. Og kanskje også få familien sin til Norge, sier Katinka Hartmann, leder for returenheten i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Men for mange blir ventetiden for lang. Det kan ta år å få behandlet søknad om asyl og familiegjenforening.

– Veldig mange kan ikke vente på det. De har familie hjemme som det ligger en forventing om at de skal kunne hjelpe, sier Hartmann.

De som ikke klarer ventetiden, eller har fått avslag på asylsøknad, kan søke om hjelp til retur.

Familie kan få 80.000 kroner i returstøtte

Hittil i år har over 900 personer reist ut, med pengestøtte fra Norge. En familie med to barn kan få opptil 80.000 kroner, pluss flybilletter.

Katinka Hartmann

- For mange blir ventetiden for lang, sier Katinka Hartmann, leder for returenheten i Utlendingsdirektoratet.

Foto: Nora Lie / UDI

Nå øker pågangen til International Organization for Migration (IOM), som tar imot søknader.

– Tidligere i år lå tallet på snaut 100 per måned. I oktober kom det 150 og i november drøyt 230 søknader, sier lederen for den norske avdelingen av IOM, Joost van der Aalst.

Han bekrefter at lang ventetid og familie i hjemlandet er en viktig årsak. Noen er skuffet over å måtte bo på avsidesliggende steder, der de ikke får sjansen til å bruke kunnskapen og erfaringene sine.

Men, å vende tilbake er ingen enkel prosess.

– Lokalsamfunnet forventer ofte at de ikke kommer tomhendte, sier van der Aalst.

Økt retur via IOM er et av tiltakene i asylavtalen mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF.

– Kan være aktuelt å kutte i støtte

Katinka Hartmann i UDI mener muligheter til tvangsreturer er viktig:

– Lenge har Norge ikke kunnet tvangsreturnere til Somalia, men at vi nå kan gjøre det, tror jeg kan gjøre at flere Somaliere med utreiseplikt velger assistert retur, sier hun.

I høst ble det gjort et kraftig kutt i støtten for de som ikke søker innen fristen myndighetene har satt. Det virket – mange søkte før støtten ble redusert:

– Det er viktig å få flere slike tiltak i tiden fremover.

– Betyr det at det kan være aktuelt å kutte tilsvarende i støtten til andre grupper?

– Det kan det. Det kan både være aktuelt å kutte i støtten til en del grupper og det kan også være aktuelt å tilby mer støtte til enkelte grupper i en kortere periode, sier Hartmann.

AKTUELT NÅ