Mange klubber tar penger fra barnefotballen til A-laget

En av seks norske klubber sier de bruker penger foreldre har betalt for barnefotballen til å drifte klubbenes seniorlag, viser en undersøkelse.

Norway Cup er et årlig høydepunkt for mange unge fotballspillere

Mange foreldre bruker flere tusen kroner i året på barnefotballen, men i flere klubber går mye av det til seniorlaget.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Flere klubber opplyser også at de bruker 20 prosent eller mer av det som foreldrene har betalt for barnas fotballaktiviteter til å støtte voksenfotballen.

NRK har stilt samme spørsmål til alle landets fotballklubber, der mer enn 370.000 barn og unge mellom 7-16 år spiller organisert fotball. 537 klubber, over halvparten, svarte oss.

Det varierer hva pengene blir brukt til, som alt fra bussturer og mat, til betaling av trenere.

Ordsky

I spørreundersøkelsen spurte NRK om hva pengene gikk til. Her er en oversikt over hva som ble svart flest ganger. Jo større teksten på ordet er, jo oftere ble ordet svart i undersøkelsen.

Foto: NRK

Bruker over en halv million

I Lørenskog IF rett utenfor Oslo bruker de over en halv million kroner fra barne- og ungdomsfotballen til å drifte A-laget. Det gjør alenemora Jeanette Bråten, som har to gutter som spiller fotball, forbannet.

– De spiller ikke for å satse på fotball i den alderen, så jeg mener at de yngste skal få slippe å betale den delen av avgiften. En slik utgiftspost burde heller ha kommet for de som er litt eldre, som vet at de skal satse på fotball, sier hun.

Bråten betaler 8100 kroner for at hennes to sønner skal spille fotball. Nesten 1000 kroner av de går rett til klubbens A-lag.

Daglig leder i Lørenskog IF Espen Pettersen Gjester forsvarer fordelingen.

– Når du melder deg inn i en forening, så har foreningen noen vedtak. Da må du være med på å betale til fellesskapet. Det er veldig viktig å ha et A-lag, eller så mister du veldig fort en ungdomsavdeling, sier han.

Må synliggjøre mer

Norges Fotballforbund mener det er viktig at klubbene tar medlemmene sine på alvor, og at alle bør synliggjøre hva pengene man betaler inn faktisk går til.

– Min første reaksjon, er at dette er et høyt beløp. Samtidig oppfordrer vi klubbene til å bli flinkere til å synliggjøre både driften og økonomien i klubben, til alle som er medlemmer, sier fagansvarlig for klubbutvikling, Kristoffer Paulsen Vatshaug.

– Om klubbene ønsker å lage et livslangt løp for de som spiller fotball, så er det viktig at de forteller dette til sine medlemmer så snart de melder seg inn i klubben. Om denne informasjonen blir skjult, er det bare et tidsspørsmål før dette kan føre til uro og misforståelser, forteller han.

Sjekk din krets

Slik har NRK gjort undersøkelsen, som ble foretatt høsten 2018.

  • NRK sendte ut et spørreskjema til alle landets fotballklubber, som het «Treningsavgifter og medlemskontingenter i fotballen».
  • Vi ba om svar på hvilke klubber som bruker penger til seniorlagene, som egentlig er betalt inn for barn- og unge.
  • Av 921 mottakere av spørreundersøkelsen, svarte 537 klubber. Det gir en prosentandel på 58.
  • En av seks klubber svarer at de bruker penger fra barne- og ungdomsfotballen til sine seniorlag. En av fem av disse igjen, bruker over 20 prosent av pengene til sine seniorlag.
  • Prosenttallet i grafen under representerer andelen klubber innen kretsen som har svart at de bruker penger til barn- og ungdomsidretten på seniorlaget.

SISTE NYTT

Siste meldinger