Hopp til innhold

Uvanlig svak august-måned i boligmarkedet

Boligmarkedet utviklet seg tilnærmet flatt i august. Korrigert for sesongvariasjoner, falt prisene med 0,1 prosent.

Boliger Stavanger

TREGT: I Stavanger viser tallene at boligselgerne i august i snitt hadde brukt 96 dager på å selge boligen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Den nominelle veksten i boligprisene i august var på 0,8 prosent. Men siden prisene normalt stiger i august, er det de sesongkorrigerte tallene som analytikerne mener gir det beste bildet på hvordan boligmarkedet går.

Faktisk er 0,8 prosent opp den svakeste august-måneden i boligmarkedet siden finanskrisen.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge kaller prisutviklingen «moderat»

Christian Vammervold Dreyer

VIL IKKE SVARTMALE: Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener det er for tidlig å ta fram krigstypene om boligmarkedet.

Foto: PRIVAT

– Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene. Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, sier Dreyer i en pressemelding.

Det er store forskjeller rundt om i landet hvordan boligmarkedet gikk i august.

  • Kristiansand hadde den sterkeste veksten på 2,4 prosent
  • Bergen hadde det største prisfallet på 0,9 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Mange boliger solgt

Selv om prisutviklingen var nokså flat i august, var det full fart når det gjelder antall solgte boliger.

Det ble nemlig solgt 9.453 boliger i Norge i august. Dette er 8,4 prosent flere enn i august i fjor.

Ser man på antall boliger solgt hittil i år, er man på det høyeste antallet solgte boliger ved utgangen av august noensinne.

Kan ta tid

Selv om det nå går noe raskere å selge en bolig enn for ett år siden (40 vs 47 dager), går det fortsatt tregt sammenliknet med tidligere år.

– Det er en høy gjennomsnittlig salgstid i det meste av landet sammenlignet med tidligere år, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.

  • Oslo og Drammen m/omegn har raskest salgstid på i snitt 27 dager.
  • I Stavanger-området går det tregest med en gjennomsnittlig salgstid på 96 dager.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger