Roar Flåthen får kritikk etter klimautspill

LO-leder Roar Flåthens utspill om at den rødgrønne regjeringen må vrake klimaforliket vekker sterke reaksjoner, både fra egne rekker og opposisjonen.

Flåthen

Får kjeft: LO-leder Roar Flåthens utspill om at det vil koste for mye å gjennomføre store kutt i norske klimagasser vekker harme i flere leire.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

I dagens Aftenposten sier Flåthen at det vil koste for mye å gjennomføre store kutt i norske klimagasser. LO-lederen vil heller ta en større andel av kuttene andre steder.

Forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag, John Leirvaag, et av de største LO-forbundene, mener Flåthens utspill kan være med på å svekke LOs troverdighet i klimaspørsmålet.

– Flåthen må stå på klimavedtaket fra LO-kongressen. Skal LO ha troverdighet i klimapolitikken må vi stå på de vedtakene vi har fattet , sier Leirvaag til NRK.

Leirvaag mener LO-kongressen var tydelige på å støtte målsettingene i klimaforliket.

– Handler om liv og død i fattige land

– Klimapolitikk handler om miljøtroverdighet og vilje til fordeling mellom rike og fattige land. I fattige land handler klimaendringer om liv og død. Å redusere det til et kostnadsspørsmål, slik Flåthen gjør er ikke holdbart, mener NTL- lederen.

Leirvaag påpeker at det akkurat nå pågår klimaforhandlinger i Bonn, og mener hovedutfordringen der er manglende tillit mellom rike og fattige land.

– Hvis Norge går bort fra ambisjonene om å kutte utslipp hjemme blir det enda vanskeligere å få til en internasjonal klimaavtale, sier Leirvaag.

John Leirvaag

Handler om liv og død: Leder i Norsk Tjenestemannslag, John Leirvaag, mener klimapolitikk handler om liv og død i fattige land.

Foto: Norsk Tjenestemannslag / NTL
Video LO-forlik

For dyrt: LO-leder Roar Flåthen mener det blir for dyrt å gjennomføre store klimagasskutt i Norge.

– Svekker norsk klimapolitikks renomé

Også Unio-leder Anders Folkestad reagerer sterkt på Flåthens snuoperasjon i klimapolitikken.

– Det er ille at LO-leder Roar Flåthen har blitt en hærfører for tilbaketoget i norsk klimapolitikk, sier Folkestad, som mener applausen utspillet har fått fra Frp illustrerer dette.

FrP var det eneste partiet som sto utenfor da klimaforliket ble vedtatt.

– LO-lederens tilbaketog svekker norsk klimapolitikks renomé, og svekker legitimiteten til norsk fagbevegelse i internasjonalt miljøarbeid. Vi må holde fast ved målene fastsatt i klimaforliket, og heller vurdere justeringer i tempoet for å nå målene, sier Unio-leder Folkestad.

Anders Folkestad

Ille: Unio-leder Anders Folkestad mener det er ille at Flåthen har blitt en «hærfører for tilbaketoget i norsk klimapolitikk».

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon etter LO med nærmere 300.000 medlemmer fordelt på ti fagforbund.

Se innslag fra Dagsrevyen her:

– Et varsel om hva som kommer

Flere tror at utspillet er et varsel om en ny utslippspolitikk fra regjeringen. Klimaforliket kommer etter alt å dømme opp til reforhandling til høsten.

– Jeg er ikke det minste i tvil om at Jens Stoltenberg er godt informert om dette utspillet. Jeg er mer pessimistisk til innholdet i klimameldingen i dag enn jeg var i går, sier partileder i KrF, Knut Arild Hareide, til NTB.

– Jeg frykter at regjeringen og Stoltenberg ikke lenger vil stå til ansvar for de avtalene de har inngått, og derfor skyver LO og Flåthen foran seg, sier Hareide.

Hareide mener Flåthens utspill er en "god førpremiere" på høstens reforhandling av klimameldingen.

Knut Arild Hareide

Varsler nye regjeringstendenser: KrF-leder Knut Arild Hareide tror Flåthens utspill er et tegn på en ny retning fra regjeringen.

Foto: Alley, Ned / Scanpix

– Dystre utsikter

Venstre-leder Trine Skei Grande påpeker at det går en rød tråd gjennom uttalelsene til Flåthen i Aftenposten onsdag, uttalelsene statssekretær Ketil Lund kom med i samme avis for rundt en måned siden og Stoltenbergs unnvikende svar i Stortingets spørretime for tre uker siden.

De peker i retning av at regjeringen åpner for å revurdere vedtaket om å gjennomføre to tredeler av Norges kutt nasjonalt, mener hun.

– Samlet gir dette dystre utsikter for om regjeringen i det hele tatt bryr seg om miljøet, sier Grande.

Hun mener SV, «som også er på sponsorlisten til LO», må ta ansvar som regjeringsparti og skyte ned det som ligner på prøveballonger fra Arbeiderpartiet.

Trine Skei Grande

Dystre utsikter: Venstre-leder Trine Skei Grande mener Flåthens utspill gir dystre utsikter for klimaet.

Foto: Alley, Ned / Scanpix

– LOs utspill er ikke annen enn skremmende. Tiltak for å bedre klimaet koster, men rike land kan ikke løpe fra forpliktelsene våre hver gang det blir litt utfordrende. LO er dessuten i ferd med å gi slipp på en historisk mulighet for norsk næringsliv og industri, sier Grande.

Venstre reagerer kraftig på at LO ikke lengre støtter målsettingene klimaforliket fordi det blir kostbart og krevende.

- Utspillet fra LO truer framtidas norske arbeidsplasser og hindrer den omstillingen vi trenger i norsk næringsliv. Det er et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge, og skape en bærekraftig vekst for framtida, sier Skei Grande.

Jens: – Forliket står ved lag

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) framholder på sin side at det ikke finnes noen grunn å tvile på at regjeringen vil holde sin del av klimaavtalen med opposisjonspartiene.

Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet, er parter i klimaforliket, som blant annet konkretiserer hvor store kutt Norge må foreta og hvor stor del av dem som skal tas nasjonalt.

– Klimaforliket står ved lag, og jeg holder fast ved målsettingene og forpliktelsene i det. Det er selvsagt riktig av oss å følge opp et forlik som er så bredt forankret i Stortinget, sier han til NTB.

Jens Stoltenberg

Klimaforliket står: Statsminister Jens Stoltenberg mener det ikke er noen grunn til å tvile på at regjeringen vil holde sin del av klimaavtalen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Stoltenberg svarer imidlertid verken ja eller nei på spørsmål om han er uenig med Flåthen. LO-lederen er bekymret for at store kuttambisjoner hjemme vil føre til industridød, tapte arbeidsplasser og færre nyetableringer.


SISTE NYTT

Siste meldinger