Flat utvikling i boligprisene

Boligprisene steg 0,5 prosent i april for landet som helhet. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret. Men det er store forskjeller mellom de store byene.

Boligkjøpere

Boligprisveksten flater ut, viser Eiendom Norges tall for april måned.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Boligprisene i Norge som helhet steg med 0,5 prosent i april måned.

Men siden det er vanlig at boligprisene utvikler seg sterkt i april, er prisutviklingen helt flat sammenlignet med normalen. Melgerne kaller dette «justert for sesongvariasjoner».

Eiendom Norge, som representerer eiendomsforetakene i Norge, venter at den forsiktige boligprisutviklingen vil fortsette.

– Vi forventer at den moderate utviklingen vil fortsette også i månedene som kommer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Sterkest prisvekst i Akershus

Den sterkeste prisutviklingen i april hadde Akershus, der prisene økte med 1 prosent eller mer i alle områdene.

Til sammenligning hadde Ålesund den svakeste prisutviklingen, med en nedgang på 0,5 prosent.

Store deler av Østlandet har fremdeles en meget sterk årsvekst i prisene.

Oslo har den høyeste årsveksten på snaue 21 prosent, den svakeste hadde Sandnes med en nedgang på 1,3 prosent.

Venter mindre geografiske forskjeller enn i 2016

Eiendom Norge melder at prisutviklingen i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger nå er tilnærmet lik.

– De store forskjellene i prisutviklingen som preget markedet i 2016 er ikke like tydelig så langt i år. Vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, avslutter Dreyer.

SISTE NYTT

Siste meldinger