Stenger «snarvei» for faglærte innvandrere etter juks

Tusenvis av utlendinger tok språkkurs for å komme seg inn til Norge. Men nå fjerner regjeringen den omstridte oppholdstillatelsen.

Norskkurs

Det var for mange som misbrukte ordningen. I mai ble den fjernet.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Fire år etter at den ble innført, stanser regjeringen ordningen som ga faglærte utlendinger oppholdstillatelse i inntil ett år for å lære seg norsk. UDI mener folk har misbrukt tilbudet og at de har jukset seg inn i Norge på falsk grunnlag.

Ett av kravene for utlendinger med fagbrev var nemlig at de skulle lære seg norsk, slik at de lettere kunne få seg jobb som ingeniør, dataekspert eller annen spesialisert arbeidskraft.

Hanna Krange, UDI

Hanna Krange

Foto: Halldor Asvall / NRK

– Men mange fikk aldri jobb som faglært i Norge, slik hele poenget med ordningen var, sier Hanna Krange, som er områdeleder i avdelingen for opphold i UDI.

I stedet brukte de kurset som en mulighet til å komme seg til Norge og Schengen, mener UDI. I 2011 var det bare 37 personer som søkte om arbeidstillatelse som faglært i Norge etter å ha fullført norskkurset. Året etter var antallet økt til 151.

Fra ordningen ble innført og fram til april i fjor, var det om lag 2.800 som hadde fått oppholdstillatelse gjennom ordningen.

Hva de andre kursdeltakerne har tatt seg til, vet UDI lite om. Noen kan ha reist hjem, noen kan ha reist videre til andre Schengen-land. Og noen kan ha blitt værende i Norge uten lovlig opphold.

– Flyttet på penger

Et annet krav var at søkeren skulle ha 100.000 kroner på bok, for å dekke utgiftene til ett år i Norge. Men bakmenn kan ha hjulpet dem med å flytte beløp frem og tilbake mellom kontoer, sier Krange.

– Samme beløp som skulle dokumentere opphold for én søker ble tatt ut av vedkommendes konto idet det var gitt tillatelse, og satt inn på neste søkers konto, sier hun.

I fjor sommer sendte den norske ambassaden i Manila en bekymringsmelding om at den druknet i søknader fra filippinere som ville til Norge for å ta norskkurs. Antallet hadde økt med 90 prosent siden året før, og allerede da kom mer enn halvparten av søkerne fra Filippinene.

Dermed blir ordningen fjernet på grunn av misbruk, slik UDI informerer om på sine hjemmesider.

Den tredje ordningen som stanses

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Vi kunne ikke sitte å se på at en vi hadde en ordning som mange misbrukte, og hvor det var mye falsk dokumentasjon, sier statssekretær i justisdepartementet, Himanshu Gulati fra Frp.

Han sier myndighetene også har andre ordninger for faglærte som ønsker å lære seg norsk.

Dette er tredje gang på halvannet år at myndighetene må stanse en ordning som ment for slike arbeidsinnvandrere på grunn av misbruk.

– Burde heller skjerpet reglene

Arild Humlen

Arild Humlen

Foto: Anders Brekke

Det opprører advokat Arild Humlen som har lang erfaring innen utlendingsrett. Han mener myndighetene burde gjort reglene mer vanntette mot misbruk, istedet for å fjerne dem.

– Det er ganske enkelt å detaljregulere regelverket ved blant annet å stille vilkår og betingelser. Man kan for eksempel kreve at penger skal bli satt inn på sperrede kontoer istedenfor å sende bankutskrifter av kontoen til UDI, sier Humlen.

Statssekretær Himanshu Gulati sier til NRK at UDI, som behandler søknadene, mente det ville bli svært vanskelig å avdekke misbruk av ordningen. Det var en av grunnene til at justisdepartementet fjernet den.

UDI erkjenner at det meste av kjernen i tiltakspakken som ble laget i 2010 for arbeidsinnvandrere med ekspertkunnskap, nå er borte:

– Det er riktig at de viktigste endringene som ble gjort i utlendingloven i 2010 for å få faglærte arbeidsinnvandre raskt til Norge, nå er fjernet, sier Hanna Krange til NRK.

Hun sier at utenlandske faglærte likevel uansett kan søke om arbeidstillatelse til Norge gjennom de vanlige ordningene, som allerede eksisterer.

SISTE NYTT

Siste meldinger