Fiskeri: Vil ha harde grep mot seksuell trakassering

Tapt fiskerett og egne kvoter for kvinner. Det er blant forslagene fra SV for å få bukt med seksuell trakassering i fiskeriene.

Susanne Mortensen

TRAKASSERING: Susanne Mortensen fra Tromsø skrev en ytring hos NRK om problemene hun har støtte på i fiskerinæringen.

Debatten om trakassering i fiskeribransjen har rast etter at Susanne Mortensen fra Tromsø skrev en kronikk i NRK Ytring tidligere i oktober.

– Jeg er fisker. Det anbefaler jeg ingen jenter å bli, innledet hun.

Nå vil SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes ta harde grep i bruk for å komme trakasseringen til livs.

– I første omgang foreslår vi at regjeringen skal komme tilbake med kraftfulle tiltak som skal få bukt med den seksuelle trakasseringen kvinner blir utsatt for i fiskeriene, sier han til NRK.

Torgeir Knag Fylkesnes

TILTAK: Egne fiskekvoter for kvinner, er blant grepene SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ty til i kampen mot seksuell trakassering i fiskeriene.

Foto: Kristian Skårdalsmo

Vil ha sanksjoner

Før Stortinget debatterer trontalen senere i dag, legger SV-nestlederen fram følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget med forslag til sanksjoner som skal slå ned på trakassering i fiskeriene».

Fylkesnes åpner for at aktører kan miste retten til å fiske.

– Skal vi få bukt med dette må vi vurdere at retten til å fiske, det å kunne ha kvote som er gitt av fellesskapet, i siste instans skal kunne trekkes tilbake hvis trakasseringen er grov og pågår over tid, sier Fylkesnes.

Han understreker behovet for å få flere kvinner inn i fiskeriene, blant annet gjennom å utjevne lønningene.

– Jeg åpner også for egne kvoter til kvinner. I dag er bare 3 prosent av fiskerne kvinner, vi må få opp den andelen. Mannsandelen er altfor høy i dag, sier Fylkesnes.

– Men vet man nok om hvor stort dette problemet er?

– Man vet mer enn nok. Det er gjort undersøkelser fra organisasjonene og noe forskning. Bildet er ganske tydelig. Her har vi et mer omfattende problem enn vi kan være bekjent av.

Oppvaskmøte

Norges Fiskarlag avviser ikke tanken om å bruke sanksjoner som et middel for å få stanset kvinnetrakassering i fiskerinæringen.

– Det vil være nødvendig med flere ulike tiltak, herunder sanksjoner. Om det er behov for sanksjoner utover dagens straffe- og reaksjonsbestemmelser har vi foreløpig ikke tatt stilling til, skriver Sverre Johansen i en e-post til NRK.

Han understreker at trakassering og diskriminering er forbudt etter norsk lov, og at Fiskarlaget synes det er viktig at saken løftes opp på politisk hold.

Selv om det også har kommet fram historier om kvinner som føler seg velkommen i fiskeribransjen, har sakene om seksuell trakassering skapt stor oppmerksomhet.

Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.

OPPVASKMØTE: Den nye fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran (Ap) vil ta opp påstandene om seksuell trakassering i fiskeriene med bransjen på et møte neste uke.

Foto: Oliver Rønning / Oliver Rønning / NRK

Den nå avgåtte fiskeriministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H) sa han var sjokkert over opplysningene, og den nyslåtte fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran (Ap) vil nå ta tak i saken.

Han har innkalt til et møte med næringen 27. oktober.

– Dette er alvorlige forhold som fiskerinæringen ikke kan være bekjent av, og som det må jobbes systematisk og målrettet med, sa Skjæran i en pressemelding denne uken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger