Hopp til innhold

– Vil kunne skade selskapet dersom kundelistene blir gitt ut

First House vil ikke gi offentligheten innsyn i Sylvi Listhaugs kundeliste. – Dette er å betrakte som konkurransesensitiv informasjon, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

First House står fast ved sin beslutning om at PR-byrået ikke vil offentliggjøre Sylvi Listhaugs kundelister. Årsaken er konkurransemessige hensyn.

– Vår konkurransemessige posisjon vil bli svekket hvis vår kundeliste blir offentlig kjent. Det tror jeg alle forstår, sier First House-direktør Per Høiby.

– Det er to grunner til det: For det første gjelder det vår egen konkurransemessige posisjon. Men langt viktigere er hensynet til kundene våre, sier Høiby til NRK.

Avslaget fra First House kommer etter at Landbruksdepartementet for et par dager siden sendte en brev til PR-selskapet og ba om samtykke til å offentliggjøre listen over kundene som landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) jobbet for da hun var ansatt i First House.

– Det var ikke vanskelig å komme til den konklusjonen, for det viktigste hensynet vi må ta, er hensynet til våre kunders interesse, sier Høiby.

Har ikke spurt kundene

Høiby sier det ikke er mulig å offentliggjøre kundenavnene uten å samtidig offentliggjøre informasjon som er av konkurransemessig karakter.

– Vår konkurransemessige posisjon vil bli svekket hvis vår kundeliste blir offentlig kjent. Det tror jeg alle forstår, sier Høiby.

– Men som sagt, langt viktigere er hensynet til våre kunder. Det er de som eier kundeforholdet, og det skal vi respektere.

Hvilke konsekvenser kan det få dersom disse listene likevel blir offentlig kjent?

– For vår del vil det være svært uheldig. Vi vil få en konkurransemessig svekkelse dersom det skulle skje og bare gjelde oss, sier Høiby.

Ifølge Høiby har de ikke spurt hver enkelt kunde om deres navn kan offentliggjøres.

– Vi har ingen rolle når det gjelder vurderingen av Sylvi Listhaugs habilitet. Vi har ikke spurt våre kunder, fordi vi har respekt for de avtalene som vi har inngått med våre kunder.

– Forventer at listen holdes konfidensiell

Som ansatt i PR-byrået First House helt frem til hun ble landbruksminister for to uker siden, har Sylvi Listhaug hatt flere oppdragsgivere også innenfor den bransjen hun nå er statsråd for, som inkluderer både landbruk og dagligvarebransjen.

Rema 1000 har bekreftet at Listhaug ga råd til dem da hun var PR-rådgiver.

Listhaug har gitt departementsråd Leif Forsell en liste over hvem hun har hatt som kunder i First House, slik at hennes habilitet kan vurderes.

– Vi har latt det skje i det forvissning om at den er konfidensiell, og vi forventer at det blir respektert, sier Høiby i kveld.

Listhaug selv har hele tiden holdt fast på at hun ikke vil bryte sin kontraktfestede taushetsplikt og legge frem listen over hvem hun har jobbet på oppdrag for.

– Jeg er for åpenhet, men da jeg startet i First House, skrev jeg under på en kontrakt som innebærer at dersom jeg hadde gitt ut kundelisten, hadde jeg også brutt den kontrakten. Det kan ende med rettssak, og jeg kunne ha blitt erstatningspliktig. Derfor tror jeg alle skjønner at jeg ikke kan gi ut den listen, sier Listhaug.

Høiby vil onsdag kveld ikke si noe om hva slags konsekvenser det kan få for Listhaug dersom hun skulle offentliggjøre listene.

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ