Finnmark er verste eksplosiv-fylke uten å være talt med i totalen

Det ligger mer dumpet sprengstoff i Finnmark enn i noe annet fylke. Likevel er ikke fylket talt med i tallet på 200 000 tonn eksplosiver i Norge, og Forsvaret frykter en skogbrann.

Gunnar Lillebo

Rådmann Gunnar Lillebo i Porsanger forteller at hverken han eller innbyggerne i kommunen liker alle eksplosivene som ligger igjen etter krigen i nærområdet.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK
Bunker med eksplosiver ble funnet midt i Lakselv

Soldater ved bunkeren som ble funnet under jorda midt i Lakselv sentrum.

Foto: Forsvaret

Flere steder i Finnmark finnes det nesten hvert eneste år nye etterlatte eksplosiver i nærheten av der folk bor, går på skole og på jobb. I Porsanger kommune påvirker det dagliglivet forteller rådmannen der.

– Det er steder der foreldre og barn vet at «her leker vi ikke, dette området unngår vi». Det vet vi alle sammen, sier rådmann Gunnar Lillebo fra kontoret sitt i kommunesenteret Lakselv.

I 2008 ble det oppdaget at det midt i Lakselv sentrum lå en underjordisk bunker full av gamle eksplosiver. Et omfattende arbeid ble satt i gang for å undersøke og rydde området for at innbyggerne i Porsanger skulle være trygge.

Les også: Det kan være en bunker de leker på

Dokumenter NRK har fått tilgang til viser at det bare i denne ene bunkeren ble funnet over 3000 eksplosive objekter.

– Jeg liker det ikke, og det synet deler jeg nok også med resten av de som bor her oppe, sier rådmannen i kommunen til NRK.

Vet du om steder det finnes eksplosiver? Varsle NRK og vær med på å lage et bedre oversiktskart her.

Oppmarsjområde for storkrigen

En rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg anslår at det totalt i sluttfasen av andre verdenskrig og like etter ble dumpet over 200 000 tonn eksplosiver i norsk natur.

Les også: Over 200 000 tonn eksplosiver ligger spredt i norsk natur

Bombesprengning på Halkavarri

Slik så det ut da Forsvaret sprengte store deler av det de hadde funnet i bunkeren i Lakselv i et nærliggende skytefelt.

Foto: Sigve Nedredal / NRK
Bombe funnet i Lakselv

En kraftig bombe funnet i Lakselv, Porsanger i Finnmark.

Foto: Forsvaret

Tallet er dog uten at Finnmark er regnet med. For i Finnmark har man ikke oversikt – det finnes ikke noe sikkert tall.

Men både rapporten og de som jobber med å håndtere utfordringen er enige.

– Finnmark og spesielt Kirkenes øst i fylket var jo oppmarsjområde og utgangspunkt for tyskernes angrep mot Russland under andre verdenskrig. Der ble det derfor samlet opp utrolige mengder ammunisjon, sier major Jørgen Petersen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som arbeider med å koordinere oppryddingsarbeid.

Er Finnmark det største problemet?
– Ja, når det gjelder landjorda så mener jeg det, svarer Petersen.

Forsvaret frykter skogbrann

Det har i bestemte områder i Finnmark vært årlige organiserte oppryddingsaksjoner fordi fylket har så mye sprengstoff liggende rundt i naturen.

I regjeringens rapport påpekes det at det under tyskernes tilbaketrekning på slutten av krigen ble spredt eksplosiver slik at det er enda mer uoversiktlig enn andre steder i landet.

Dette skjedde da tyskerne iverksatte det de kalte "den brente jords taktikk" der de forsøkte å ødelegge alle spor etter seg:

Dette medførte utkast av deler av og hel ueksplodert ammunisjon fra lagre og kanonstillinger.

Rapport – Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer, side 18

Spredningen i skog og mark gjør at Forsvaret frykter en skogbrann.

– Skogbrann vil oppnå en så høy temperatur at granater som ligger rett under torva vil få så høy temperatur at de eksploderer. Det er den store trusselen når det ligger i naturen, sier Jørgen Petersen i Forsvaret.

Les også: Rådet hvis du finner noe: Ikke rør, ring politiet

Forsvarets eksplosivryddere i fjæra i Finnmark

Forsvarets eksplosivryddere i fjæra i Finnmark.

Foto: Forsvaret

Har vært nære på

At det har vært nære på eksplosjoner på grunn av ild i skog og mark har Forsvaret også funnet direkte bevis for.

I et mye brukt turområde i Sør Varanger fant de en stor granat som fort kunne gått i lufta blant friluftsfolk på tur. Granaten lå bare en halvmeter fra en bålplass.

– Hadde bålet vært en halvmeter nærmere ville det vært rett oppå granaten. Da ville den mest sannsynlig eksplodert med sannsynlige fatale følger, forteller Jørgen Petersen om det eksplosivrydderne oppdaget.

Heldigvis gikk det bra, men det kan også gå galt til slutt en gang.

– Vi har heldigvis vært forskånet for alvorlige ulykker i forbindelse med eksplosiver og funn av granater, men det betyr ikke at det vil fortsette på den måten. Så det beste for oss er å få ryddet opp med en gang vi får høre om mulige nye forekomster, sier majoren ved Forsvarets operative hovedkvarter.

SISTE NYTT

Siste meldinger