Finanstilsynet vil stanse utbytter i bank og forsikring

Finanstilsynet frykter banker og forsikringsselskaper skal tape store penger på korona-trøbbel – og vil derfor nekte dem å betale ut utbytte for 2019.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen på Finanstilsynets pressekonferanse i Oslo onsdag.

GRIPER INN: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, vil trygge norsk finansnæring gjennom å holde tilbake utbytter for 2019.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser, skriver tilsynet i en pressemelding.

Finanstilsynet har i et brev til Finansdepartementet bedt om at det fastsettes en forskrift som tvinger banker og forsikringsselskaper å holde tilbake utbytter inntil videre.

– Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd, heter det i pressemeldingen.

Mener tiltaket er uheldig

Bransjeorganisasjonen Finans Norge er enig i at koronakrisen skaper en krevende økonomisk situasjon for landet, men at et forbud mot utbytte er unødvendig og i verste fall skadelig.

Finans Norge, Tom Staavi

UENIG: Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge mener et utbytteforbud i verste fall kan skade norsk finansnæring.

Foto: CF-Wesenberg / Finans Norge

– Bankene har en forpliktelse til og tar ansvar for å vurdere markedssituasjonen, egen balansestyrke og sikre en forsvarlig forvaltning av bankenes ressurser. Bankene er meget bevisste på sitt samfunnsansvar. Det er ikke et behov for en slik forskrift, skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge i en melding til NRK.

Finans Norge mener videre at et utbytteforbud vil sende uheldige signaler som kan slå tilbake på finansnæringen.

– Det er en fare for at man sender et signal til internasjonale kapitalmarkeder om at det står verre til i Norge enn det gjør ved å fatte dette vedtaket, skriver Staavi.

Finans Norge frykter dermed at aktører i finansmarkedene skal oppfatte norske banker som mer risikable enn de egentlig er, og dermed sette høyere renter på lån til norske banker enn de ellers ville gjort.

I så fall vil kostnadene for banknæringen gå opp på et svært uheldig tidspunkt gitt at mange banker nå risikerer tap i forbindelse med korona-tiltakene.

– Vil være inngripende

Å direkte regulere private selskapers rett til å disponere egne penger hører til sjeldenhetene i norsk næringsliv. Etter finansforetaksloven § 1–7 kan Finansdepartementet imidlertid gi forskrift om nærmere krav til finansforetak ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet.

– Et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende. I lys av den omfattende krisen landet nå er i, mener likevel Finanstilsynet at et slikt tiltak er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet, skriver tilsynet.

Finanstilsynet presiserer at det ikke er snakk om å inndra penger, men å utsette utbetalinger.

Kan få konsekvenser for DNB

 Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

I MOTVIND: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB kan se fram til et langt tøffere 2020 enn 2019 var for banken.

Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

Om departementet skulle etterkomme ønsket, vil det blant annet få konsekvenser for DNB som hadde et godt 2019 i regnskapene. I februar i år varslet banken over 14 milliarder kroner i utbytte for 2019.

Dette var imidlertid før korona-effektene for alvor slo inn i norsk økonomi. DNB vil etter alle solemerker tape penger på en rekke lån gitt til norske bedrifter som nå sliter med å betale regningene.

At Finanstilsynet vurderte å be om utbyttebegrensning har vært kjent fra før, og det har kommet signaler fra DNB om at banken vurderte det foreslåtte utbyttet på nytt.

NRK har vært i kontakt med DNB som per nå ikke vil kommentere saken.

Staten eier i dag 34 prosent av DNB og er med det største aksjonær i banken. Man kan altså få den litt uvanlige situasjonen at staten nekter staten å ta utbytte i et selskap.

– Klokt

Politisk er til og med Rødt og Frp på samme side. Rødt-leder, Bjørnar Moxnes, sier at dette bare skulle mangle.

– Det er veldig bra at Finanstilsynet griper inn når hverken regjeringen, stortingsflertallet eller bankene selv klarer å sette ned foten.

Det er kjempekrevende tider og det kommer til å bli verre, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug.

– Da er det viktig at bankene beholder pengene i stedet for å betale utbytte.

– Er det god Frp-politikk å direkteregulere private selskapers rett til å disponere egne penger?

– Vi har ikke hatt tilsvarende tider i fredstid i Norge, dette er helt ekstraordinært. Da er det viktig at vi gjør det som skal til.

– Finans Norge er skeptiske til å begrense bankenes muligheter til å låne ut penger, da de mener bankene best vurderer dette selv. Hvorfor kan vi ikke stole på næringen her?

– Nå mener jeg at vi er nødt til å komme gjennom krisen, og da mener jeg det er et klokt innspill Finanstilsynet å sørge for at banker og forsikringsselskaper har penger i kassen for å håndtere krisen.

SISTE NYTT

Siste meldinger