Finanstilsynet vil at Siv skal gjøre det vanskeligere å få boliglån

Fjern bankenes mulighet til å fravike utlånskrav, still krav til inntekt og gjør det vanskeligere å få avdragsfrihet på lånet. Det er Finanstilsynets råd til Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) under Arendalsuka 2016

Finanstilsynet har gitt finansminister Siv Jensen (Frp) klare råd for å bremse boligprisveksten.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

«Etter at Finansdepartementet i fjor sommer fastsatte forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, har husholdningenes gjeld og boligprisene fortsatt å vokse vesentlig mer enn husholdningenes inntekter.»

Morten Baltzersen

Morten Baltzersen frykter konsekvensene for norsk økonomi dersom boligprisene kollapser.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Slik innleder Finanstilsynet sine råd til tiltak som bør innføres for å bremse boligprisveksten i Norge.

– Vi har vurdert effekten av den gjeldende boliglånsforskriften, og etter vår mening har den bidratt til noe strammere utlånspraksis enn vi ville hatt uten den. Samtidig ser vi at boligprisene og husholdningenes gjeld vokser mer enn inntektene. Dette er drevet av sterkt etterspørsel. Dersom dette vedvarer over tid frykter vi en kollaps i boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

Derfor lister opp forslag til en rekke innstramminger:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.

Vil stille krav til betalingsevne

Det nye i dagens råd, er at man stiller krav til både egenkapital og betalingsevne når man vil legge en begrensning på at samlet lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

I pressemeldingen begrunner tilsynet rådene med at rekordlav rente og forventninger om at dette blir langvarig er med å drive både gjelds- og boligprisveksten til tross for økt økonomisk usikkerhet, høyere arbeidsledighet og lavere realinntektsvekst enn før oljeprisfallet. Det øker igjen risikoen for at boligprisene kan falle brått og kraftig, som igjen kan føre til øknomisk tilbakeslag.

Økonom ber om innstramminger

Onsdag gikk seniorøkonom Øystein Børsum ut i NRK for å be Finanstilsynet be finansminister Siv Jensen (Frp) om å stramme inn bankenes adgang til å låne ut penger.

– Jeg tror dessverre at vi har kommet dit at det er nødvendig. Økonomien går bedre, men rentenivået er fryktelig lavt. Og bankene er villige til å gi store lån til folk, som brukes til å presse opp prisene.

Han mente blant annet at man bør halvere den såkalte fartsgrensa for bankene som sier at bankene kan droppe krav til 15 prosent egenkapital til 10 prosent av kundene sine. Dette er også i tråd med Finanstilsynets råd. De foreslår imidlertid å sette grensen på fem prosent.

KrF: – Finanstilsynet har ikke akkurat spart på konfekten

Finanspolitisk talsperson og nestleder KrF, Hans Olav Syversen, sier det er god grunn til å lytte til Finanstilsynets råd.

– De har ikke akkurat spart på konfekten. Men vi tenker at dette er råd vi alle bør se nærmere på. Vi har en lav rente som driver boligprisen oppover, men jeg tror vi skal ta høyde for at boligmarkedet er forskjellig fra sted til sted. Det brude Finanstilsynet tatt mer høyde for, sier Syversen.

Han mener likevel at forslaget om inntektskrav for å regulere størrelsen på lånet kan være fornuftig. KrF-mannen mener samtidig at forslagene fra tilsynet åpner for lite for bruk av skjønn og individuelle tilpassinger der dette er fornuftig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger