Hopp til innhold

Finans Norge: Bekymringsfull økning i naturskader

2015 startet med en storm og slutter med en storm. Erstatningsbeløpet etter naturskader ligger an til å bli på over 1,5 milliarder kroner – dobbelt så mye som året før.

TOPP NORGE ÖVERSVÄMNING

STORE SKADER: Deler av tettstedet Feda under vann etter ekstremvært «Synne» som ifølge Finans Norge ligger an til å koste 300 millioner kroner i erstatningsbeløp.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Tonje Westby

KOMMUNIKASJONSSJEF: Tonje Westby i Finans Norge.

Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no / Finans Norge

En storm på Vestlandet fra nord i Rogaland til Sogn og Fjordane setter sitt preg på nyttåraften.

Onsdag omkom en mann da en stor bølge traff boreriggen COSL Innovator i Nordsjøen og torsdag ble 380 personer evakuert fra Valhall-feltet etter at en hundre meter lang ubemannet lekter hadde slitt seg og drev mot plattformene.

Stormen regnes ikke som ekstremvær. Det gjør derimot tre andre stormer og to flommer 2015 (se fakta)

Erstatningsbeløpet etter naturskader i 2015 ligger an til å bli på over 1,5 milliarder kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

– Det er naturlig at dette endrer seg fra år til år, men trenden er hyppigere skader. Det er bekymringsfullt, og vi mener det har en sammenheng med klimaendringer som blant annet gir mer vind og nedbør, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

Naturskader 2015

Type

Erstatningsbeløp

Storm

923.478.000

Stormflo

35.815.000

Flom

496.139.000

Skred

27.233.000

Jordskjelv

281.000

Sum

1.482.946.000

Skader på biler, båter og campingvogner er ikke med i tallene fra Norsk Naturskadepool. Det er heller ikke skader på infrastruktur som veier og jernbane.

Kommune-Norge får ros

– Varslingen er blitt bedre, og folk er finkere til å redde verdiene sine. Likevel ser vi at erstatningene går opp som følge av flere hendelser, sier Westby.

Hun mener kommunene er mer bevisste med hvilke område de tillater boligbygging i.

Forsker i Cicero, Bjørn Samset, mener derimot at vi ikke er forberedt på endringene vi vil oppleve.

– Jeg tror ikke det er så veldig mange som bygger hus i dag som tenker over at de skal stå under mye mer ekstreme klimaforhold enn det vi har i dag, sier forsker i Cicero, Bjørn Samset, til NRK.

I tillegg til erstatningsbeløpet etter naturskader, kommer vannskader etter nedbør som ikke defineres som flom. Altså områder der kjellere fylles med vann uten at det er et elveløp som går over sine bredder.

Store hendelser 2015

Store hendelser 2015 Tidsrom

Type

Antall skader

Erstatning

Hendelse

09.01.2015 - 12.01.2015

Storm

13.120

621.561.000

Nina

07.02.2015 - 10.02.2015

Storm

2.872

224.714.000

Ole

01.09.2015 - 19.09.2015

Flom

1.676

162.589.000

Petra

29.09.2015 - 03.10.2015

Storm

473

26.599.000

Roar

04.12.2015 - 06.12.2015

Flom

1.200

300.000.000 (anslag)

Synne

Statistikken viser at antall skader og erstatningsbeløpene etter dem har ligget på et høyere nivå de siste årene.

Statistikk over erstatningsbeløp etter naturskader i 2015

FARLIG TENDENS: Selv om erstatningsbeløpene varierer stort, har de siste årene vært preget av et jevnt høyt nivå, viser tall fra Norsk Naturskadepool.

Erstatningsutvikling i løpende kroner i Naturskadepoolen

ØKER: Erstatningsutvikling fra 80-tallet og fram til i dag i løpende kroner i Naturskadepoolen.

Foto: Finans Norge

Varmt år i Norge

Førstekonsulent Stein Kristiansen i klimatjenesten ved Meteorologisk Institutt er i ferd med å ferdigstille rapporten om været i Norge det siste året.

Det følger et mønster med et klima i endring.

  • Stigende temperatur.
  • Mer vind.
  • Mer nedbør.
  • Høyere vannstand.
  • Skred.
  • Flom.

– 2015 er et varmt år i Norge. Ikke det varmeste, men av de 5-6 varmeste siden målingene startet for mer enn hundre år siden.

Det kom også mer nedbør enn normalt, men ikke ekstremt.

– Det som likevel er verdt å merke seg er at kortidsnedbøren er kraftigere, presiserer Kristiansen.

AKTUELT NÅ