Hopp til innhold

Filter Nyheter: Tiltakene har stanset smitteveksten i Norge

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, ifølge Filter Nyheter. Det betyr imidlertid ikke at faren for en epidemi i stor skala er over.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

NEDGANG: Filter Nyheter erfarer at rapporter som overleveres til regjeringen slår fast at smittetallene har gått nedover. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter bildet overfor NRK.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Det vil komme fram i en av rapportene som nå overleveres til regjeringen, ifølge Filter Nyheter, som skriver at de har fått opplysningene bekreftet fra flere kilder med innsyn i tallmaterialet.

Et sentralt poeng i rapporten er at det såkalte reproduksjonstallet (Re) i koronaepidemien er betydelig under 1, som en effekt av tiltakene som ble innført 12. mars.

Dersom beregningene er riktige, betyr det at koronautbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom tiltakene som er innført, videreføres.

Færre innleggelser på sykehus

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter overfor NRK at smittetallene går noe ned over hele landet.

– Den siste uken har vi hatt en stabil situasjon, med en svak nedgang i antallet som tester positivt for koronavirus, og en fin trend på sykehusene der det sakte, men sikkert er færre innleggelser, sier Nakstad.

Han viser til at det per i dag er rett i overkant av 300 koronapasienter på norske sykehus.

Etter at Nakstad ble intervjuet, skriver NTB mandag ettermidag at det er 316 innlagt med koronavirus på norske sykehus. Det er seks flere enn søndag.

Flere smittede i Oslo og Viken

Nakstad er samtidig tydelig på at det er regionale forskjeller i smittespredningen.

– Når vi ser på dette med smittetilfeller, så ser vi at det er Oslo og Viken som skiller seg betydelig ut. Begge de fylkene har over 1500 som har testet positivt. Det er 0,3 prosent av befolkningen, og veldig mye høyere enn de neste fylkene på lista.

– Så i Oslo og Viken, der er det veldig viktig at folk holder ekstra avstand nå i påsken, det er helt sikkert.

For tidlig å juble

Rapporten med de de nye smittetallene er en av to rapporter som danner den faglige bakgrunnen for regjeringens avgjørelse om tiltakene som innført i Norge skal videreføres i tiden fremover.

Tiltakene ble fornyet 26. mars og utløper 13. april (2. påskedag). Regjeringen har varslet en beslutning om veien videre tirsdag eller onsdag neste uke. Regjeringen har også valgt å hemmeligholde rapportene fram til beslutningene er tatt.

Filter Nyheter skriver at politikernes utgangspunkt nå er en fremskriving av en FHI-modell som viser at intensivavdelingene på norske sykehus vil få gradvis færre pasienter med dagens tiltak, i stedet for å nærme seg overbelastning. FHI har tidligere vært åpne om at de er svært usikre på egne risikoanalyser.

Filter Nyheter skriver også at Norge ikke har løst noen problemer ved å stoppe smitteveksten i denne fase, ettersom det per i dag trolig bare er noen tusen nordmenn som har vært smittet, og dermed kanskje kan være immune.

Dette betyr at det er like stor fare som før knyttet til en epidemi i full skal hvis tiltakene endres, og antall smittede blusser opp igjen.

– Må holde avstand i hele 2020

Nakstad i Helsedirektoratet er også klar på at nordmenn må fortsette å jobbe for å begrense smitte, både i påsken og videre ut over året.

– Det er nok viktig at vi i hele 2020 må holde avstand til hverandre, teste oss når vi blir syke, og at vi ikke sender barn på skole eller barnehage, eller selv går på jobb, hvis vi blir syke, sier Nakstad.

Foreløpig fører imidlertid mangel på testutstyr til at personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av risikogruppene, vanligvis ikke får teste seg for covid-19, ifølge testkriteriene til Folkehelseinstituttet (FHI).

På spørsmål om hvordan folk blir smittet i Norge nå, svarer Nakstad at dette er noe som kartlegges fortløpende.

– Men smitte skjer nok i hovedsak der folk er tett på hverandre, og kanskje mest hjemme. Det skjer der man er tett på hverandre, særlig hjemme, om man bor trangt. Det er nok en hoveddriver akkurat nå. I tillegg har det vært en del smitte på sykehus, som nå er mer under kontroll.

AKTUELT NÅ