Filmskaper tapte mot PST i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal få se filmopptakene de beslagla hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni.

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Det var 8. juni at PST beslagla upublisert opptaksmateriale til en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og det norske ekstremistmiljøet hjemme hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Foto: Tone Staude / NRK

Det melder Nettavisen mandag formiddag. Anken fra Rolfsen ble enstemmig forkatstet i lagmannsretten, men en anke er allerede sendt til høyesterett, opplyser Rolfsens advokat Kim Gerdts.

Gerdts har begjært oppsettende virkning, noe som betyr at PST må vente til saken er behandlet i høyesterett før de eventuelt kan se videomaterialet. Det er centet at det vil komme en avklaring på dette i løpet av dagen.

PST mener det er grunn til å tro at opptakene inneholder bevis for forsøk på rekruttering til en terrororganisasjon.

Beslagla opptaksmateriale

Rolfsen sier til NTB at han mener avgjørelsen fra lagmannsretten kan føre til at journalister mister kilder i terrosaker.

– All den stund politiet har siktet etter terrorloven, vil de ha blankofullmakt til å hente ut alt kildemateriale fra en hvilken som helst journalist. Dermed blir pressen kneblet, sier regissøren til NTB.

Informasjonssjef Martin Bernsen skriver i en SMS til NRK at PST tar lagmannsrettens avgjørelse til etteretning, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det var Dagbladet som først meldte at PST hadde beslaglagt filene fra Rolfsens dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge.

Rolfsen sa da til NRK at beslagene 8. juni har sammenheng med at en 18 år gammel gutt ble pågrepet av PST på en flyplass i Sverige. 18-åringen er siktet for å ville slutte seg til terrorgruppa IS i Syria.

– Visste ikke hva vi skulle være med på

Ifølge Rolfsen skal 18-åringen ha reist til Gøteborg med den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain, med en fotograf fra Rolfsens filmteam på slep.

– Han (Hussain, journ.anm.) ville at vi skulle være med, men vi visste ikke hva vi skulle være med på. Vi stilte opp med mann og kamera, og filmet det som skjedde, sa Rolfsen til NRK etter beslaget.

Rolfsen var selv ikke med på turen til Sverige, men det skal ha vært disse opptakene PST var interessert i. En rekke aktører, deriblant Presseforbundet, har reagert på at PST beslagla upublisert materiale.

– Svært skuffende

Norsk Redaktørforening (NR) har engasjert seg som en støttespiller for Rolfsen i saken, og mener lagmannsrettens avgjørelse er «svært skuffende».

– Lagmannsrettens kjennelse er svært skuffende. Jeg stiller meg undrende til rettens konklusjon, særlig fordi jeg mener vi er innenfor en type samfunnsspørsmål hvor Høyesterett tidligere har sagt at kildevernet er "tilnærmet absolutt", sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Jensen viser til at lagmannsretten anerkjenner at Rolfsen er blant dem som kommer inn under kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven, men at det i kjennelsen heter at deler av materialet kan gi PST «meget verdifulle spor».

I lagmannsrettens avgjørelse, som NRK har lest, legges det videre vekt på viktigheten av å hindre at personer tilknytter seg terrororganisasjoner. «Opplysningene så langt underbygger at siktede var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen ISIL».

Oslo tingrett har tidligere gitt PST medhold i at beslaget var riktig. Nå har altså lagmannsretten kommet til samme vurdering.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger