Filmet ulovlig boikott: «Hvorfor skal dere ha levering, dere er i konflikt»

Fellesforbundet og lederen for avdelingen med hotell- og restaurantansatte i Oslo ble dømt for ulovlig boikott i Oslo byfogdembete. Videoen av hendelsen ble sentral i retten.

Fellesforbundet og lederen for avdelingen med hotell- og restaurantansatte i Oslo ble dømt for ulovlig boikott i Oslo byfogdembete. Videoen av hendelsen ble sentral i retten.

Oppførselen til streikevaktene ved Hotell Edderkoppen i Oslo er i strid med loven, har Oslo byfogdembete avgjort. Videoen er filmet av en ansatt i ledelsen på hotellet, og NHO Reiseliv har gitt NRK tilgang til bildene

Da en sjåfør kom med varer til hotell Edderkoppen i Oslo ble han fysisk hindret av streikende hotellansatte.

En i ledelsen på hotellet filmet seansen, og filmen ble senere lagt frem som bevismateriale i Oslo byfogdembete. NHO Reiseliv har gitt NRK tilgang til videoen.

Fellesforbundet og streikeleder Tore Skjelstadaune ble før helgen dømt til å stanse det retten mener er ulovlig boikott av leveranser til Scandic Hotels AS i Oslo.

I videoen går Skjelstadaune og andre streikevakter foran en bil som skal levere varer hos hotell Edderkoppen.

Sperrer veien for bil

Da sjåføren tar kontakt med Skjelstadaune og ber ham om å flytte seg avviser Fellesforbundet-medlemmet at de sperrer veien.

– Nei, vi går bare frem og tilbake her vi, sier Skjelstadaune.

– Gå frem og tilbake, sier Skjelstadaune til streikevaktene som begynner å bevege seg i veien.

– Du skjønner at dette ikke er en lovlig boikott, sier den ansatte i hotelledelsen som filmer hendelsen. Han sier også at det er en levering til hotellet.

– Hvorfor skal dere ha levering, dere er i konflikt, svarer Skjelstadaune.

– Uakseptabel oppførsel

Jostein Hansen, som er direktør for arbeidslivspolitikk hos NHO Reiseliv, kaller oppførselen uakseptabel, og er fornøyd med rettens kjennelse.

– Det er åpenbart ulovlige handlinger for å hindre helt lovlige leveranser av varer, og det kan jo ikke aksepteres, sier Hansen.

Han sier at NHO Reiseliv nå konsentrerer seg om å løse konflikten, men sier at hvis boikottaksjonene fortsetter vil de skrive flere stevninger.

Men Fellesforbundet hevder at dere driver streikebryteri, men de har ikke bildebevis slik dere har?

– Ja, det er løse påstander. De får komme hit med konkrete saker så skal vi se på det. Det har vi fått og det skal vi se på, sier han.

– Tatt ut av sammenheng

Tore Skjelstadaune skriver i en e-post til NRK at filmen er tatt ut av sin sammenheng.

– Det er ganske overraskende at en dommer kan komme med en slik kjennelse uten at vi fikk anledning til å svare på de beskyldningene som Scandic og NHO Reiseliv kommer med. I stedet for å ta kontakt for å høre vårt syn kommer de med denne kjennelsen på FREDAG ettermiddag – rett før de stenger formen langhelg. Jeg har ikke tenkt å la dette bli stående, skriver han.

På spørsmål på hvorfor han oppførte seg som han gjorde, svarer han slik:

– Vi er i en lovlig streik, og oppfordrer alle til å holde seg borte fra streikerammede bedrifter. Scandic Edderkoppen/Scandic utmerker seg ved at ledelsen organiserer et omfattende streikebryteri, sier han.

Skjelstadaune tror ikke at denne måte å oppføre seg på kan ødelegge for støtten til de som streiker.

– Nei, det tror jeg ikke, de aller fleste vil se hva dette dreier seg om, – et forsøk fra NHO Reiseliv på å dreie oppmerksomhet bort fra hva denne streike egentlig dreier seg om

– Ikke grunnlag

– Vi mener det ikke er grunnlag for en såkalt midlertidig forføyning mot forbundet og leder for avdelingen med hotell- og restaurantansatte i Oslo. Vi har derfor bedt LO forfølge det videre, sier informasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet i en e-post til NRK.

– Dette er et forsøk på å dreie oppmerksomheten vekk fra sakens kjerne, nemlig kravene streiken handler om, og forføyningen er gjort uten at vi har blitt forespurt i det hele tatt, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger